สรุปรายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสุโขทัยปี 2553


แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปีี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2552-2555) จังหวัดสุโขทัีย

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของจังหวัดสุโขทัย

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของจังหวัดสุโขทัย


   

ลิขสิทธิ์ © สำนักงานจังหวัดสุโขทัย 2551. สงวนลิขสิทธิ์.


จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดสุโขทัย
(ผู้พัฒนาเว็บไซต์ : น.ส.สุพรรณี อินทร์ศรี)
ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ถนนนิกรเกษม ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโ่ขทัย 64000
โทรศัพท์ 0-5561-4304 โทรสาร 0-5561-1619
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ  19-Oct-2012 สนับสนุน IE 6.0 ขึ้นไป และรายละเอียดจอภาพ 1024 x 768 pixels