หน้าหลัก   │   เกี่ยวกับจังหวัด   │  โครงสร้างหน่วยงาน   │  ติดต่อสอบถาม   │  FAQ   │  ผังเว็บไซต์   │  English

asp hit counter

จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2554
ชื่อบัญชี  งานประเพณีลอยกระทง บัญชีออมทรัพย์  เลขที่   980 – 6 – 09260 – 0
สาขาศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ธนาคารกรุงไทย
***** *โอนเงินแล้วกรุณาส่ง mail หรือ ส่งแฟกซ์ ******รายละเอียดกลับมาให้กับจังหวัดสุโขทัยตามแบบฟอร์มที่กำหนด เท่านั้น******
พร้อมแจ้งชื่อ – สกุล ที่อยู่ ให้ส่งบัตรกลับ
mail: loykrathong-su@hotmail.com

แฟกซ์     055-610530
'โทรศัพท์  055610530

ราคาบัตรการแสดงประกอบแสง - เสียง  & กิจกรรมข้าวขวัญวันเล่นไฟงานประเพณีลอยกระทง  เผาเทียน  เล่นไฟจังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่ 5, 8 - 10 พฤศจิกายน 2554
ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

ผังที่นั่งชมการแสดงบแสง - เสียง งานประเพณีลอยกระทง  เผาเทียน  เล่นไฟจังหวัด
สุโขทัย ระหว่างวันที่ 5, 8 - 10 พฤศจิกายน 2554 ณ  อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

ผังกิจกรรมข้าวขวัญวันเล่นไฟ งานประเพณีลอยกระทง  เผาเทียน  เล่นไฟจังหวัดสุโขทัย
ระหว่างวันที่ 5, 8 - 10 พฤศจิกายน 2554 ณ  อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

รายการอาหาร

กำหนดการ งานประเพณีลอยกระทง  เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี  ๒๕๕4
เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา วันที่ 8 – 10 พฤศจิกายน 2554 ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

 


 ลิขสิทธิ์ © สำนักงานจังหวัดสุโขทัย 2551. สงวนลิขสิทธิ์.จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดสุโขทัย ผู้พัฒนาเว็บไซต์ นางสาวสุพรรณี อินทร์ศรี
ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ถนนนิกรเกษม ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโ่ขทัย 64000
โทรศัพท์ 0-5561-4304 โทรสาร 0-5561-1619
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 25-Oct-2011 สนับสนุน IE 6.0 ขึ้นไป และรายละเอียดจอภาพ 1024 x 768 pixels