วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 และวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561
  เวลา 07.00 - 17.00 น. - พิธีรับมอบเสื้อพระราชทาน "Bike อุ่นไอรัก" ณ อาคารศาลาเอนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย (1 ธ.ค. 2561)
  เวลา 08.00 - 17.00 น. - พิธีรับมอบเสื้อพระราชทาน "Bike อุ่นไอรัก" ณ อาคารศาลาเอนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย (2 ธ.ค. 2561)
วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2561
  เวลา 14.15 น. - ผู้เข้าร่วมกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" พร้อมกัน ณ บริเวณที่ตั้งขบวน
    - ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย (นายไมตรี ไตรติลานันท์) เดินทางถึงบริเวณสถานที่จัดกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก"
    - ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เข้าประจำจุด ณ บริเวณพิธีจัดกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก"
    - ถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยพร้อมเพรียงกัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ด้านหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมกล่าวถวายราชสดุดี
    - ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี  
    - ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เข้าประจำจุดพร้อมจักรยาน ให้สัญญาณเริ่มปั่นจักรยานกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" (แผนที่)
    - ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นำขบวนของจังหวัด ออกจากจุดเริ่มต้นปั่นผ่านซุ้มประตู (จุด START) ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย เดินทางถึงวัดมหาธาตุ  
      * เริ่มกิจกรรมแปรอักษรพร้อมกัน ณ บริเวณหน้าวัดมหาธาตุ (จังหวัดจัดเจ้าหน้าที่นำน้ำดื่มมาบริการแก่ผู้เข้าร่วมปั่น)  
      * ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย จิตอาสาและผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช  
    - เสร็จกิจกรรมบริเวณหน้าวัดมหาธาตุ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยปั่นจักรยานนำขบวนจักรยานกลับศาลากลางจังหวัดสุโขทัย (แผนที่)
  เวลา 17.30 น. - ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย และผู้เข้าร่วมกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" ถึง (จุด FINISH) พร้อมกัน ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย  
    - เสร็จพิธี  
  วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561
  เวลา 10.00 - 14.00 น. - ลงทะเบียน  
  เวลา 14.15 น. - ผู้เข้าร่วมกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" พร้อมกัน ณ บริเวณที่ตั้งขบวน  
    - ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย (นายไมตรี ไตรติลานันท์) เดินทางถึงบริเวณสถานที่จัดกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก"  
    - ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เข้าประจำจุด ณ บริเวณพิธีจัดกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก"  
    - ถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยพร้อมเพรียงกัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ด้านหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมกล่าวถวายราชสดุดี  
    - ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี  
    - ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เข้าประจำจุดพร้อมจักรยาน ให้สัญญาณเริ่มปั่นจักรยานกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" (แผนที่)
    - ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นำขบวนของจังหวัด ออกจากจุดเริ่มต้นปั่นผ่านซุ้มประตู (จุด START) ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย เดินทางถึงวัดมหาธาต  
      * เริ่มกิจกรรมแปรอักษรพร้อมกัน ณ บริเวณหน้าวัดมหาธาตุ (จังหวัดจัดเจ้าหน้าที่นำน้ำดื่มมาบริการแก่ผู้เข้าร่วมปั่น)  
      * ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย จิตอาสาและผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช  
    - เสร็จกิจกรรมบริเวณหน้าวัดมหาธาตุ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยปั่นจักรยานนำขบวนจักรยานกลับศาลากลางจังหวัดสุโขทัย (แผนที่)
  เวลา 17.30 น. - ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย และผู้เข้าร่วมกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" ถึง (จุด FINISH) พร้อมกัน ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย  
    - เสร็จพิธี  
       
       
  หมายเหตุ 1. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  
    2. การแต่งกาย : เสื้อยืดจักรยานพระราชทาน หรือเสื้อโทนสีเหลืองหรือฟ้า  
       
       
 

Copyright @ 2018 สำนักงานจังหวัดสุโขทัย
จัดทำโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ถนนนิกรเกษม ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000
โทรศัพท์/โทรสาร 0-5561-1619 , E-mail : sukhothai@moi.go.th