จำนวนผู้เข้าชมเว็บ

Website counter
 
ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา
12 สิงหาคม 2558 (BIKE FOR MOM) ของจังหวัดสุโขทัย

 
ประกาศจังหวัดสุโขทัย
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมฯ
 

รายชื่อ ลำดับที่ 1 - 1,000
ลงทะเบียน รับเสื้อพระราชทานและเข็มกลัดพระราชทาน ในวันที่ 12 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 12.00 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์ หน้าศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
- ผู้มีรายชื่อต้องมารับเสื้อพระราชทานด้วยตนเอง พร้อมนำบัตรประจำตัวประชานตัวจริงมาแสดง ณ จุดรับลงทะเบียน
- แต่งกายด้วยชุดสุภาพ เสื้อโทนสีฟ้า
        * ในวันที่ 16 สิงหาคม 2558 ผู้มีราชื่อต้องลงทะเบียนร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ และรับบาร์โค้ด (Bar Code) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย (ด้านข้างอาคารจอดรถ) ให้นำจักรยานมาด้วยเพื่อติดบาร์โค้ดและสติกเกอร์แบ่งกลุ่ม
        * และน้ำพระราชทาน เมื่อปั่นจักรยานเข้าที่จุด Finish

 

รายชื่อ ลำดับที่ 1,001 - 3,174
ลงทะเบียน วันที่ 16 สิงหาคม 2558 ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย (ด้านข้างอาคารจอดรถ) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป พร้อมรับเสื้อฺ Bike for mom ให้นำจักรยานมาด้วยเพื่อติดบาร์โค้ดและสติกเกอร์แบ่งกลุ่ม
- ผู้มีรายชื่อจะต้องมาลงทะเบียนด้วยตนเองพร้อมแสดงบัตรประจำประชาชนเพื่อรับเสื้อ Bike for mom
        * และรับเข็มกลัดที่ระลึกพระราชทาน และ รับน้ำพระราชทาน เมื่อปั่นจักรยานเข้าที่จุด Finish
        * ของมีจำนวนจำกัด จังหวัดขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่มาลงทะเบีียนก่อน


 

จังหวัดขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ปั่นเพื่อแม่ โดยลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มเติมได้ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย (ด้านข้างอาคารจอดรถ) เพื่อรับเข็มกลัดพระราชทาน
* ของมีจำนวนจำกัด จังหวัดขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่มาลงทะเบีียนก่อน