- เริ่มต้น ณ หน้าศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
- จุดสิ้นสุด ณ หน้าศากลางจังหวัดสุโขทัย
- รวมระยะทาง 25 กิโลเมตร

   
   
  เส้นทางไป -- ออกจากบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ผ่านศาลพระแม่ย่า (สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดสุโขทัย) --เลี้ยวขวาเข้าถนนพระแม่ย่า -- เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนถนนศรีอินทราทิตย์ --ผ่านโค้งอินทรีย์ --เข้าถนนสิงหวัฒน์ -- ผ่่านหน้าที่ว่าการอำเมืองสุโขทัย --เลี้ยวซ้ายผ่านวงเวียนหอนาฬิกา --เข้าสู่ถนนจรดวิถีถ่อง --ข้ามสะพานพระร่วง --ผ่านสี่แยกคลองโพธิ์ -- ผ่านโรงพยาบาลสุโขทัย -- ผ่านวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย -- ผ่านโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม -- ผ่านวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย -- ผ่านบิ๊กซีสาขาสุโขทัย -- ผ่านสามแยกบ้านนา -- เข้าสู่เขตตำบลเมืองเก่า --ผ่านวัดตระพังทอง --ผ่านพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหง --เข้าประตูโค้ง ก.ไก่ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ไปยังวัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

เส้นทางกลับ -- ออกจากบริเวณหน้าวัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย --ผ่านประตูโค้ง ก.ไก่ เข้าสู่ถนนจรดวิถีถ่อง --ผ่านพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติรามคำแหง --วัดตระพังทอง --ผ่านสามแยกบ้านนา --ผ่านบิ๊กซีสาขาสุโขทัย --ผ่านวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย -- ผ่านโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม --ผ่านวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย --ผ่านโรงพยาบาลสุโขทัย -- ผ่านสี่แยกคลองโพธิ์ -- ข้ามสะพานพระร่วง --ผ่านวงเวียนหอนาฬิกา --เข้าถนนสิงหวัฒน์ --ผ่านหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสุโขทัย -- ผ่านโค้งอินทรีย์ -- ตรงเข้าสู่ถนนศรีอินทราทิตย์ --เลี้ยวขวาเข้าถนนพระแม่ย่า -- เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
   
   
  บริเวณหน้าวัดมหาธาตอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวมรกดโลกของจังหวัดสุโขทัย
   
   
  การแสดง ณ เวทีกลางหน้าศาลากลางจังหวัดสุโขทัย -- การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน โดยสถาบันการพลศึกาษา วิทยาเขตสุโขทัย
  การแสดง ณ จุดพักขบวน -- การแสดงชุดรุ่งอรุณเภรีศรีเมืองสุโขทัย โดย วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย