ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 "ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD"


ลำดับที่ 1 - 3,900


ลำดับที่ 3,901 - 6,550

วิธีการค้นหารายชื่อ เมื่อเปิดไฟล ให้กด Ctrl+F จะขึ้นช่องให้ค้นหา และพิมพ์ชื่อ หรือ นามสกุล ที่ต้องการค้นหา และกดเลื่อนลูกศรเพื่อค้นหารายชื่อที่ต้องการ

จำนวนผู้เข้าชม
webs counters
Total Count
 
 
 
 
    วันที่ 5 ธันวาคม 2558  
    กำหนดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ผู้ลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม "ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD" ลำดับที่ 1 - 3,900 เริ่มลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย  
    วันที่ 8 -10 ธันวาคม 2558  
    ลำดับที่ 3,901 - 6,550 รับสิ่งของพระราชทาน ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย  
    วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558  
    ซ้อมปั่นและสำรวจเส้นทางกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 (Bike For dad) ตั้งแแต่เวลา 15.00 น. ณ บริเวณหน้าศาลพระแม่ย่าด้านหน้าศาลากลางจังหวัดสุโขทัย โดยแต่งกายเสื้อโทนสีเหลือง  
    วันที่ 8 ธันวาคม 2558 (ซ้อมใหญ่)  
  15.00 น. - เจ้าหน้าที่ประจำจุดเพื่อปกิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย  
  15.20 น. - ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย และคณะ พร้อม ณ บริเวณหน้าศาลพระแม่ย่า ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดสุโขทัย  
  15.30 น. - ผู้ว่าราชการจังหวัดสุดขทัย และคณะ ออกเดินทางปั่นจักรยานตามเส้นทาง ดังนี้
          เริ่มต้น ณ ศาลพระแม่ย่า ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดสุโขทัย - ถนนข้างจวนฯ - เลี้ยวซ้ายเข้าถนนสิงหวัฒน์ - ผ่านหน้าที่ว่าอำเภอเมืองสุโขทัย - เลี้ยวซ้ายผ่านวงเวียนหอนาฬิกา - เข้าสู่ถนนจรดวิธีถ่อง - ข้ามสะพานพระร่วง - ผ่านสี่แยกคลองโพธิ์ - ผ่านโรงพยาบาลสุโขทัย - วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย - โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม - วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย - บิ๊กซีสุโขทัย - ผ่านสามแยกบ้านนา - เข้าสู่เขตเทศบาลตำบลเมืองเก่า - ผ่านวัดตระพังทอง - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหง - เข้าประตูโค้งกอไก่ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย - พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย - ออกประตูสองเลน - วัดศรีชมุี
 
  16.30 น. - ผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะ เดินทางถึงวัดศรีชุม  
  16.45 น. - ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยและคณะ ถ่ายภาพร่วมกัน ณ บริเวณวัดศรีชุม  
  16.50 น. - ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยและคณะ ปั่นจักรยานต่อไปยังหอพระพุทธศิริมารวิชัยและเดินทางกลับศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
- เสร็จสิ้นการสำรวจเส้นทางจักรยานฯ
 
  หมายเหตุ 1. จุดพักระหว่างทางและบริการน้ำดื่ม คือ หน้าบิ๊กซี , หน้าโรงแรมสุโขทัย เทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์สปา  
    2. จุดพักขบวน : วัดศรีชุม  
    3. การแต่งการ : เสื้อโทนสีเหลือง  
    วันที่ 11 ธันวาคม 2558  
    พิธีเปิด - ปิดการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพรเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558
"ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD" จังหวัดสุโขทัย
 
  10.00-14.00 น. - ลงทะเบียน  
  14.15 น. - ผู้เข้าร่วมกิจกรรม "ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD" พร้อมกัน ณ บริเวณที่ตั้งขบวน  
  14.30 น. - ผู้ว่าราชการจังหวัด เดินทางถึงบริเวณพิธีเปิดกิจกรรมฯ
- ผู้ว่าราชการจังหวัดไปยังพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะ
- ผู้ว่าราชการจังหวัดไปยังซุ้มปล่อยขบวน (จุด Start)
- ผู้ว่าราชการจังหวัด กระทำพิธีเปิดกิจกรรม "ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD" เตรียนจุดพลุกระดาษเพื่อปล่อยตัว พร้อมส่วนกลาง (ดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์)
- ผู้ว่าราชการจังหวัด รอการออกของขบวนจักรยานส่วนกลาง (สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ทรงจักรยานพระที่นั่งนำขบวน)
- ผู้ว่าราชการจังหวัดนำขบวนของจังหวัด ออกจากจุดเริ่มต้นปั่นผ่านซุ้มประตู (จุด Start) ณ ศาลากลางจังหวัด ไปตามเส้นทาง ดังนี้
เริ่มต้น ณ ศาลพระแม่ย่า ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดสุโขทัย - ถนนข้างจวนฯ - เลี้ยวซ้ายเข้าถนนสิงหวัฒน์ - ผ่านหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสุโขทัย - เลี้ยวซ้ายผ่านวงเวียนหอนาฬิกา - เข้าสู่ถนนจรดวิถีถ่อง - ข้ามสะพานพระร่วง - ผ่านสี่แยกคลองโพธิ์ - ผ่านโรงพยาบาลสุโขทัย - บิ๊กซีสุโขทัย - ผ่านสามแยกบ้านนา - เข้าสู่เขตเทศบาลตำบลเมืองเก่า - ผ่านวัดตระพังทอง - โค้งกอไก่ ผ่านบริเวณหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหง - เลี้ยวซ้ายผ่านโรงเรียนบ้านเมืองเก่า (ศรีอินทราทิตย์) - เลี้ยวขวาเข้าอุทยานฯ - ผ่านวัดมหาธาตุ - เข้าไปยังลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทางด้านขวาและกลับออกทางด้านซ้าย - ผ่านวัดชนะสงคราม - ออกประตูสองเลน - เลี้ยวซ้ายไปยังวัดศรีชุม
 
  16.20 น. - ผู้ว่าราชการจังหวัด เดินทางถึงวัดศรีชุม
     • ขบวนจักรยานกลุ่มที่ 1 (600 คัน) ปั่นเข้าไปในวัดศรีชุม (ถ่ายภาพ)
     • ขบวนจักรยานที่นอกเหนือจากกลุ่มที่ 1 พักรอบนถนนหน้าวัดศรีชุม (จังหวัดจัดเจ้าหน้าที่นำน้ำดื่มมาบริหารแก่ผู้เข้าร่วมปั่น)
 
  16.35 น. - ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยและคณะ ปั่นจักรยานผ่านหอพระพุทธสิริมารวิชัย  
  16.40 น. - ผู้ว่าราชการจังหวัดปั่นจักรยานนำขบวนจักรยาน กลับศาลากลางจังหวัดสุโขทัย  
  17.30 น. - ผู้เข้าร่วมกิจกรรม "ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD" พร้อมกัน ณ ศาลากลางจังหวัด (สถานที่จัดกิจกรรม) เพื่อร่วมพิธีปิดกิจกรรม
- พักรับประทานน้ำดื่มและอาหารว่าง
- ชมการแสดงเฉลิมพระเกียรติและการแสดงดนตรีสากลร่วมสมัย (Contemporary) จากวิทยาลัยนาฏศิลปสูโขทัย
 
  18.00 น. - ผู้ว่าราชการจังหวัดนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมกล่ายคำถวายพระพร เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ กล่าวถวายพระพรร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีมหาราชา
- เสร็จพิธี
 
  หมายเหตุ 1. จุดพักระหว่างทางและบริการน้ำดื่ม คือ หน้าบิ๊กซี , หน้าโรงแรมสุโขทัย เทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์สปา  
    2. จุดพักขบวน : วัดศรีชุม  
    3. การแต่งการ : เสื้อโทนสีเหลือง  
    4. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามกำหนดการของส่วนกลาง  
       
 
 
  วันที่ รายการ หมายเหตุ  
  ตุลาคม 2558      
  ช่วงเดือนตุลาคม - จัดทำเว็บไซต์เผยแพร่ / ลงทะเบียน    
    - กำหนดเส้นท้างปั่นจักรยาน    
    - แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสุโขทัย    
  21 ตุลาคม 2558 - การแถลงข่าวของนายกรัฐมนตร    
  27 ตุลาคม 2558 ีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการและประสานงานการจัดกิจกรรม
จักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
โอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 (BIKE FOR DAD) จังหวัดสุโขทัย
คำสั่งฯ ที่ 2476/2558
ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2558
 
  พฤศจิกายน 2558      
  2 - 10 พฤศจิกายน 2558 - การลงทะเบียนร่วมกิจกรรม "ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD"    
    - ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนร่วมกิจกรรม "ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD"    
  11 พฤศจิกายน 2558 - กำหนดการซ้อมปั่นและสำรวจเส้นทางฯ    
  12 พฤศจิกายน 2558 แต่งตั้งคณะทำงานการจัดกิจกรรมจักรยาน
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558
(BIKE FOR DAD) จังหวัดสุโขทัย (เพิ่มเติม)
คำสั่งฯ ที่ 2650/2558
ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558
 
  ธันวาคม 2558      
  4 ธันวาคม 2558 จัดตั้งศูนย์อำนวยการและประสานงานการจัดกิจกรรมจักรยาน
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558
"ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD" จังหวัดสุโขทัย
คำสั่งฯ ที่ 2850/2558
ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2558

 
  8 ธันวาคม 2558 - กำหนดการซ้อมปั่นจักรยานฯ (ซ้อมใหญ่)  
  8 - 10 ธันวาคม 2558      
  11 ธันวาคม 2558 ปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ ตามเส้นทางสิริมงคลจังหวัดสุโขทัย ระยะทาง 30 กิโลเมตร    
    กิจกรรมเสริม    
    - เวทีกลาง ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดสุโขทัย : การแสดงเฉลิมพระเกียรติและการแสดงดนตรีสากลร่วมสมัย (Contemporary) จาก วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย    
  12 ธันวาคม 2558      
         
 
 
            จังหวัดสุโขทัยได้จัดตั้งศุนย์อำนวยการและประสานงาน การจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเแลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 "ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD" จังหวัดสุโขทัย โดยจัดตั้งศูนย์ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ชั้น 3 ในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 ตั้งแตเวลา 15.00 น.โดยมีผลการรายงานการปฏิบัติงานของศูนย์ ฯ ดังนี้
          - เริ่มเปิดศูนย์อำนวยการฯ เวลา 07.00 น. โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำศุนย์ฯ จำนวน 20 คน
          - เริ่มปล่อยขบวนจักรยาน เวลา 15.44 น. โดยมีผู้เข้าร่วมพิธื 8,137 คน และ มีจำนวนผู้เข้าร่วมปั่นจักรยาน 7,272 คน
          - ขบวนจักรยานเข้าจุดสิ้นสุด ณ ศาลพระแม่ย่า ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดสุโขทัย เวลา 18.15 น.
          - ปิดศูนย์อำนวยการฯ จังหวัด เวลา 18.45 น. โดยสถานการณ์ปกติ.
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
   
สี่แยกโค้งอินทรีย์ สามแยกบ้านนา
   
   
หน้าโรงพยาบาลสุโขทัย หน้าอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
 
 
 
             
       พิธีเปิด-ปิดการจัดกิจกรรม
จักรยานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา
5 ธันวาคม 2558 "ปั่นเพื่อพ่อ
BIKE FOR DAD" จังหวัดสุโขทัย
วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2558
ภาพกิจกรรม
         การจัดแสดงนิทรรศการ
เฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับ
พระราชกรณียกิจของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยม
พสกนิกรชาวไทย และริเริ่ม
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ ต่างๆ ในวันที่ 11-13
ธันวาคม 2558 ณ ศาลาอเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
ภาพกิจกรรม
             
        พิธีรับเสื้อพระราชทาน
เข็มกลัดพระราชทาน และ
สายรัดข้อมือพระราชทานใน
กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา
5 ธันวาคม 2558 "ปั่นเพื่อพ่อ
BIKE FOR DAD" ระหว่างวันที่
8 - 10 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุโขทัย

ภาพกิจกรรม
          การซ้อมปั่นและสำรวจ เส้นทางกิจรรมจักรยานเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558
BIKE FOR DAD (ซ้อมใหญ่)
วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2558
ภาพกิจกรรม
             
       พิธีรับเสื้อพระราชทาน
เข็มกลัดพระราชทาน และ
สายรัดข้อมือพระราชทานใน
กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา
5 ธันวาคม 2558 "ปั่นเพื่อพ่อ
BIKE FOR DAD" วันเสาร์ที่ 5
ธันวาคม 2558 ณ ศาลาอเนก
ประสงค์ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
ภาพกิจกรรม
         การซ้อมปั่นและสำรวจ เส้นทางกิจรรมจักรยานเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558
(BIKE FOR DAD) วันพุธที่ 11
พฤศจิกายน 2558
ภาพกิจกรรม
             
 
 


Copyright © 2012.สำนักงานจังหวัดสุโขทัย
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ถนนนิกรเกษม ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
โทรศัพท์ 0-5561-1619 โทรสาร 0-5561-1619 :E-Mail Sukhothai@moi.go.th