เดือนมกราคม

เดือนกุมภาพันธ์

เดือนมีนาคม

เดือนเมษายน
เดือนพฤษภาคม
เดือนมิถุนายน
เดือนกรกฎาคม
เดือนสิงหาคม

เดือนกันยายน

เดือนตุลาคม
เดือนพฤศจิกายน

เดือนธันวาคม

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


เดือนเมษายน

การแสดงมินิไลทืแอนด์ซาวด์เรื่องเมืองสุโขทัย

กำหนดการจัดงาน วันที่ 4 เมษายน 2552

สถานที่จัดงาน วัดสระศรีอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

กิจกรรม - การแสดงมินิไลท์แอนท์ซาวด์ เรื่องเมืองสุโขทัย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ติดต่อสอบถาม

สมาคมการท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย

กำหนดจัดงาน  วันที่  4 เมษายน 2551
สถานที่จัดงาน  บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสุโขทัย 
  ถ.นิกรเกษม ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย

 

งานเบิกฟ้ามหาประเพณีศรีสัชนาลัยมรดกโลก

 

กำหนดจัดงาน  7 เมษายน 2552
สถานที่จัดงาน  
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยและอนุสาวรีย์พระยาลิไท  อำเภอศรีสัชนาลัย

          อำเภอศรีสัชนาลัยมีศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีหลากหลายแต่ดั้งเดิมมาเป็นหลายร้อยปี แต่แยกกันส่งเสริมเฉพาะด้านและยังมีประเพณีตามพงศาวดารที่น่าสนใจ อาทิเช่น พิธีบูชาไฟสมัยพญาลิไท, การล่องเรือแห่รอยพระพุทธบาทที่พญาลิไทโปรดให้จำลองมาจากเกาะลังกาในมหาสมุทรอินเดีย เป็นต้น สมควรที่จะบูรณาการให้เป็นเทศกาลต่อเนื่อง

 

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย

          1. ขบวนเรือพิธีอัญเชิญรอยพุทธบาทจำลองทางชลมาศ
          2. แสดงสินค้า OTOP
          3. เทศารอาหาร
          4. ประกวดนางงาม
          5. แข่งเรือ
          6. แห่ช้างพ่อเมือง
          7. รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
          8. - ตักบาตรพระเขาวัดพนมเพลิงพระ 109 รูป
              - สลากภัตรพระ 109 รูป

 

 

  
  

 

ประเพณีสรงน้ำโอยทานสงกรานต์ศรีสัชนาลัย

 

   

 

 

กำหนดจัดงาน   วันที่ 8-12  เมษายน 2552

 

สถานที่จัดงาน  อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย หมู่ที่ 6 ตำบลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

 

ิจกรรมภายในงาน
     
-          การรับประทานอาหารมื้อค่ำท่ามกลางโบราณสถานเมืองศรีสัชนา
ลัย
      -          การชมแสงเสียง ณ โบราณสถานวัดช้างล้อม อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
      -          ชมขบวนสงกรานต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุกตำบลและเทศบาลตำบลทั้งสองแห่งในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัย
      -          ร่วมตักบาตรทำบุญงานสงกรานต์
      -          สรงน้ำพุทธรูปสำคัญ-พระภิกษุ-และรดน้ำผู้สูงอายุชาย 5 คน หญิง 5 คน ของทุกหมู่บ้าน
      -          มหรสพร่วมสมัยแลมหกรรมสินค้าพื้นเมือง ณ ลานพระบรมนุสาวรีย์พญาลิไท
      -          กิจกรรมเล่นไฟ ณ หนองช้างเชิงเขาพระศรี

 

หน่วยงานรับผิดชอบ 

          - สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสัชนาลัย โทร. 0-5567-9153, 0-5567-9058

          - สำนักงานอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย  โทร. 0-5567-9211

          - ที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย  โทร. 0-5567-1466

 

 

งานสรงน้ำเจ้าเมืองด้ง

 

 

กำหนดจัดงาน   วันที่ 18  เมษายน 2552

 

สถานที่จัดงาน  บริเวณอนุสาวรีย์เจ้าหมื่นด้ง

 

รายละเอียด/ความเป็นมา

          ประเพณีสรงน้ำเจ้าเมืองด้งของตำบลบ้านตึก สืบทอดต่อกันมายาวนานมาก จากเอกสารข้อมูลตำบลบ้านตึก มีมาตั้งแต่ พ.ศ. 2017 จนถึงปัจจุบัน พ.ศ. 2547 รวม 530 ปี เพื่อแสดงความรักและความเคารพบูชาของชาวตำบลบ้านตึกที่มีต่อเจ้าหมื่นด้ง โอรสของเจ้าหมื่นโลกสามล้าน เจ้าเมืองนครลำปาง ซึ่งได้มาตั้งกองกำลังคุมเมืองเชลียง (ศรีสัชนาลัย) ที่ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จึงจัดพิธีบวงสรวง ซึ่งกิจกรรมในการบวงสรวงจะเน้นกิจกรรมที่เจ้าหมื่นด้งชื่นชอบ ซึ่งเจ้าหมื่นด้งเป็นผู้กล้าหาญ ฉะนั้นกิจกรรมหรือการละเล่นในงานที่จะขาดไม่ได้คือ มวยและขบวนแห่ช้าง

 

กิจกรรมภายในงาน

          1.       การบวงสรวงเจ้าหมื่นด้ง

          2.       การแห่งช้างสรงน้ำเจ้าหมื่นด้ง

          3.       การรำถวายเจ้าหมื่นด้ง

          4.       การแสดงมหรสพ เช่น มวย, ลิเก ฯลฯ

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ติดต่อสอบถาม

         องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตึก

 

            

 

 

ประเพณีสงกรานต์

 

กำหนดจัดงาน  11-15 เมษายน 2552

สถานที่จัดงาน  วัดเชิงผา  อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

                        วันสงกรานต์ คือ วันขึ้นปีใหม่ของไทย ซึ่งได้แก่วันที่ 13 เมษายนของทุกปี ทางภาคเหนือแบ่งพิธีของวันสงกรานต์ออกเป็น 3 วันคือ
                         -          วันที่ 13  เมษายน  เรียกว่า  “วันสังขานต์ล่อง”  หมายถึง วันที่ปีเก่าผ่านพ้นไป
                         -          วันที่ 14  เมษายน  เรียกว่า   “วันเนา” หรือ “วันดา”      หมายถึงวันสำคัญของปีใหม่

                         -          วันที่ 15 เมษายน  เรียกว่า    “วันพญาวัน” หมายถึงวันสำคัญของปีใหม่

                        ในวันสงกรานต์นั้น ถือเป็นประเพณีที่จะต้องประกอบการบุญการกุศล เลี้ยงพระฟังธรรมรดน้ำดำหัวญาติผู้ใหญ่ ตลอดจนมีการละเล่นรื่นเริงต่าง ๆ อย่างสนุกสนาน                    

 

กิจกรรมภายในงาน

                   กิจกรรมผ่ายในหน่วยงานประชาชนส่วนใหญ่จะนิยมขึ้นไปกราบนมัสการครูบาติ๊บอุบาลี  ซึ้งเป็นพระพุทธรูปที่เป็นที่เคารพของชาวบ้านตำบลกลางดง  ในวันที่ 13 เมษายน หรือวันสังขานต์ล่อง จะมีการจุดประทัดยิงปืนเพื่อขับไล่เสนียดจัญไรให้ไปกับปีเก่าตั้งแต่เช้ามืด วันที่ 14 เมษายน  หรือวันดา ถือว่าเป็นวันมงคลที่ต้องทำจิตใจให้แจ่มใสไม่พูดหรือกระทำอะไรที่ไม่เป็นมงคล ในช่วงเช้าจะมีการเตรียมข้าวของและอาหารต่าง ๆ เพื่อนำไปถวายพระและแจกจ่ายญาติมิตรในวันรุ่งขึ้น ส่วนในช่วงบ่ายจะเป็นการขนทรายเข้าวัดก่อพระเจดีย์ทรายและรดน้ำสาดกัน วันที่ 15 เมษายน หรือวันพญาวัน ในช่วงเช้าจะนำสำรับอาหารไปถวายพระที่วัด นำช่อตุงไปประดับพระเจดีย์ทราย ฟังเทศน์ ปล่อยนกปล่อยปลา สรงน้ำพรุพุทธรูป หระสงฆ์และกู่บรรจุอัฐิบรรพบุรุษ นอกจากนั้นยังมีการไปรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ ซึ่งเครื่องดำหัวประกอบด้วย เสื้อผ้า ข้าวตอก ดอกไม้ ผลไม้ อาหารต่าง ๆและน้ำส้มป่อย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ติดต่อสอบถาม

          ที่ว่าการอำเภอทุ่งเสลี่ยม  โทร. 0-5565-9113

         

 

งานประเพณีสงกรานต์และเทศกาลอาหารเมืองสวรรคโลก

 

กำหนดจัดงาน  11-15 เมษายน 2551

สถานที่จัดงาน บริเวณริมแม่น้ำยมหน้าวัดสว่างอารมณ์กลางลำน้ำยม บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก  อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

 

.

 

 

รายละเอียด/ความเป็นมา

           เริ่มจัดงานตั้งแต่เดิมที่มีการจัดตั้งจังหวัดสวรรคโลกและจัดเรื่อยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2482 จังหวัดสวรรคโลกถูกยุบเป็นอำเภอ นายอำเภอสวรรคโลกจึงได้ดำเนินการจัดงานจนถึงปี 2530 เทศบาลเมืองสวรรคโลก ซึ่งเป็นหน่วยงานดำเนินการจัดงานประเพณีสงกรานต์จนถึงปัจจุบัน

 

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย

-         ขบวนแห่นางสงกรานต์ ของชุมชน/อบต. ในอำเภอสวรรคโลก และอำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดสุโขทัย

-         นมัสการหลวงพ่อพุทธเรืองฤทธิ์

-         จัดเทศกาลอาหารเมืองสวรรคโลก

-         ประกวดจัดสวนหย่อม ร้องเพลง และเชียร์รีดเดอร์

-         การแสดงของนักเรียนในสังกัดเทศบาล/เอกชน/สปช. และโรงเรียนจากสามัญศึกษาในอำเภอสวรรคโลก

-         การแสดงคอนเสิร์ตของนักร้องชื่อดัง

-         มัจฉาพาโชค

-         ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

-         สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

       การแสดงพื้นบ้านของชุมชน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ติดต่อสอบถาม 

สำนักงานเทศบาลเมืองสวรรคโลก   โทร. 0-5564-1834   โทรสาร 0-5564-1821

 

 

งานประเพณีสงกรานต์และงานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

กำหนดจัดงาน   ช่วงระหว่างวันที่ 12-15 เมษายน 2551 (การกำหนดวันจัดงานขึ้นอยู่กับความเหมาะสม)

สถานที่จัดงาน   วัดสามหลัง วัดเขาแก้วชัยมงคล วัดม่อนศรีสมบูรณาราม วัดสันติธรรมวราราม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

         

รายละเอียด/ความเป็นมา
                  
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้วศรีสมบรูณ์ ได้กำหนดให้มีการจัดงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเป็นประจำทุกปี เนื่องจากเป็นประเพณีและวิถีชีวิตดั้งเดิมที่สิบทอดกันมาเป็นเวลาช้านานแล้ว
 
กิจกรรมภายในงาน
     -
 การสรงน้ำพระ
       การรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
       -  การละเล่นต่าง ๆ
       -  การมอบของที่ระลึกแก่ผู้สูงอายุ

หน่วยงานรับผิดชอบ/ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

        
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์  อำเภอทุ่งเสลี่ยม  โทร. 0-5562-4247
           
   


[
ข้อมูลจังหวัดสุโขทัย] [ประวัติศาสตร์สุโขทัย] [สถานที่ท่องเที่ยว] [เทศกาลงานประเพณี] [หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์] [ทำเนียบหน่วยงาน] [เว็บไซต์ในจังหวัด]
[
แผนผังเว็บไซต์]
 

.

พัฒนาโดย : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดสุโขทัย  โทร. 0-5561-4304  โทรสาร 0-5561-1619

ติดต่อผู้ดูแลเว็บ E-mail : sukhothai@moi.go.th ,  sukhothai_gov@thaimail.com