เดือนมกราคม

เดือนกุมภาพันธ์

เดือนมีนาคม

เดือนเมษายน
เดือนพฤษภาคม
เดือนมิถุนายน
เดือนกรกฎาคม
เดือนสิงหาคม

เดือนกันยายน

เดือนตุลาคม
เดือนพฤศจิกายน

เดือนธันวาคม

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เทศกาลงานประเพณีจังหวัดสุโขทัย

งานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 

งานสักการะพระแม่ย่าและงานกาชาด ประเพณีการทำขวัญผึ้ง

งานเบิกฟ้ามหาประเพณีศรีสัชนาลัยมรดกโลก

ประเพณีสรงน้ำโอยทาน

 

ประเพณีแห่น้ำขึ้นโฮง
สรงน้ำเจ้าพ่อเมืองด้ง

งานแข่งขันเรือพายเทโวโรหณะ

 

ประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ

 

แรลลี่ท่องป่าสักใหญ่ ห่วงใยสัตว์ป่าฯ

 

เทศกาลพิชิตยอดเขาหลวง

 

งานรับลมหนาวฯ

 

เทศกาลอาหารเมืองสุโขทัย

 


[
ข้อมูลจังหวัดสุโขทัย] [ประวัติศาสตร์สุโขทัย] [สถานที่ท่องเที่ยว] [เทศกาลงานประเพณี] [หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์] [ทำเนียบหน่วยงาน] [เว็บไซต์ในจังหวัด]
[
แผนผังเว็บไซต์]
 

.

พัฒนาโดย : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดสุโขทัย  โทร. 0-5561-4304  โทรสาร 0-5561-1619

ติดต่อผู้ดูแลเว็บ E-mail : sukhothai@moi.go.th ,  sukhothai_gov@thaimail.com