หน้าหลัก      เกี่ยวกับจังหวัด     โครงสร้างหน่วยงาน    ติดต่อสอบถาม     FAQ     ผังเว็บไซต์     English

ทำเนียบหน่วยงาน
ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบหน่วยงาน
ที่ตั้งหน่วยงาน
รายนาม ผวจ. รอง ผวจ. และนายอำเภอ
สมุดโทรศัพท์ (Acrobat)
การติดต่อ
ข้อมูลจังหวัดสุโขทัย
ประวัติศาสตร์สุโขทัย
สถานที่ท่องเที่ยว
เทศกาลงานประเพณี
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ปฏิทินการท่องเที่ยว
ทำเนียบหน่วยงาน
เว็บไซต์ในจังหวัด
แผนผังเว็บไซต์
แผนที่จังหวัดสุโขทัย
มุมราชการ
รายงานการประชุมประจำเดือน
รายงานการประชุม ศตส.จ.สท.
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ความรู้ด้านกฎหมาย
พยากรณ์สภาพอากาศ
ศูนย์ข้อมูลข่่าวสาร

 

ค้นหาข้อมูล 

   
Google
  คณะผู้บริหาร 
นายจักริน เปลี่ยนวงษ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย  

หมายเลขโทรศัพท์

- สำนักงาน 0-5561-1097
- มท. 22911
   นายนิวิทย์ อรุณรัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย
 

หมายเลขโทรศัพท์

- สำนักงาน 0-5561-3074
- มท. 22913
   นายไพบูลย์ ปัญจะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย  

หมายเลขโทรศัพท์

- สำนักงาน 0-5561-1349
- มท. 22912
      ลิขสิทธิ์ © สำนักงานจังหวัดสุโขทัย 2551. สงวนลิขสิทธิ์.จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดสุโขทัย
ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ถนนนิกรเกษม ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโ่ขทัย 64000
โทรศัพท์ 0-5561-4304 โทรสาร 0-5561-1619
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 03-Dec-2009 สนับสนุน IE 6.0 ขึ้นไป และรายละเอียดจอภาพ 1024 x 768 pixels