หน้าแรก
  :: ประวัติ
  :: โครงสร้างองค์กร
  :: การก่อตั้งสภากาชาด
  :: หลักการกาชาด
  :: เหรียญการกาชาด
  :: การใช้เครื่องหมายกาชาด
  :: ทำเนียบนายกเหล่ากาชาด
  :: โครงการสำคัญ
  :: ปฏิทินงาน
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


 
 
 


 

วันที่  6  พฤษภาคม  2559  
นายวิษณุ  สว่างทรัพย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย  นางดารารัตน์ แก้วสลับสี  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย  จำนวน 2 ครอบครัว  วาตภัย จำนวน 126 ครอบครัว  และผู้ยากไร้  จำนวน 21 ครอบครัว อ.ศรีสัชนาลัย  จ.สุโขทัย 

   

 

     
 
 

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย
ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
โทร 0-556-11314
******