• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

ประกาศจังหวัดสุโขทัย

เรื่อง ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2564

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564

ผลการออกสลาก .PDF .JPG

 

 Fackbook ของส่วนราชการส่วนภูมิภาค 34 หน่วยงาน

:: ภาพข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย ::

30 เมษายน 2564
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายปฏิบัติงานปลูกป่า ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ Video Conference
     นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายปฏิบัติงานปลูกป่า ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ Video Conference
>> อ่านเพิ่มเติม...

30 เมษายน 2564
การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัย และคณะอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 26/2564 ผ่านระบบประชุมทางไกล (VDO Conference)
      นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัย และคณะอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
>> อ่านเพิ่มเติม...

29 เมษายน 2564
การประชุมร่วมกับนายอำเภอ และหน่วยงานในสังกัดกรมการปกครอง เกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของจังหวัดสุโขทัย
     นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย นางกนกพร พรรณเทวี ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุโขทัย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจและให้กำลังใจพ่อค้าแม่ค้าในตลาด
>> อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนราชการส่วนภูมิภาค 34 หน่วยงาน

:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

:: ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ::

:: เชื่อมโยงเครือข่าย ::

ประเทศไทย 76 จังหวัด


หน่วยงานภายในจังหวัดสุโขทัย


องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

:: การบริการประชาชน ::