• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg
ผู้ว่าปิติ

เชื่อมโยงเครือข่าย

ประเทศไทย 76 จังหวัด


หน่วยงานภาครัฐ


สถาบันการศึกษา


สถาบันการเงิน


หน่วยงานภายในจังหวัดสุโขทัย


องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


สื่อมวลชน

 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday201
mod_vvisit_counterYesterday364
mod_vvisit_counterThis week1921
mod_vvisit_counterLast week2332
mod_vvisit_counterThis month6975
mod_vvisit_counterLast month9034
mod_vvisit_counterAll days351951

Online Now: 5
Your IP: 54.80.180.248
,
Today: กันยายน 21, 2017

:: ประมวลภาพกิจกรรมจังหวัดสุโขทัย ::

 
 จังหวัดสุโขทัย ตั้งศูนย์รับเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
         นายปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เปิดเผยว่า จากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ในขณะนี้ ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นจำนวนมาก ทั้งยังขาดแคนเครื่องอุปโภค-บริโภค ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม และสิ่งของต่างๆ จังหวัดสุโขทัย จึงได้ตั้งศูนย์รับเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ของจังหวัดสุโขทัยขึ้น เพื่อเชิญชวนทุกภาคส่วนได้ร่วมกันบริจาคเงินช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย โดยจะนำเงินเหล่านี้ส่งมอบให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ภาคใต้ นำไปช่วยเหลือเยียวยาประชาชนต่อไป   ทั้งนี้ผู้ที่มีความประสงค์จะบริจาคเงิน สามารถบริจาคได้ที่ ศูนย์รับเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ จังหวัดสุโขทัย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย (หลังเก่า) หรือที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง สอบถามเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5561-6238

 
จังหวัดสุโขทัยอบรมอาสาสมัครคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรมระดับหมู่บ้าน
          สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการอบรมอาสาสมัครคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรม ระดับหมู่บ้าน จังหวัดสุโขทัย วันที่ 10 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสวรรคโลก โรงแรมไพลิน อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย...

 
การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการดำเนินการบริหารจัดการตลาดมันสำปะหลังระดับจังหวัด จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1/2559
          การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการดำเนินการบริหารจัดการตลาดมันสำปะหลังระดับจังหวัด จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 9 กันยายน 2559 เวลา 09.30 น.ณ ห้องประชุมคีรีมาศ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ชั้น 4...

     

::ข่าวประชาสัมพันธ์::

:: ประกาศจังหวัดสุโขทัย ::

ประกาศ ประกวดราคา / สอบราคา

:: หนังสือแจ้งเวียนราชการ ::

<td style="text-align: left; width: 540px;" ali

  แบบรายงานผลการตรวจสอบ กล้อง (CCTV) (12/09/2560)

  จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และแผนพัฒนาภาคประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (11/09/2560)
-
 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 , 3 และ 4
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 5
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

  แบบรายงานผลการดำเนินงานด้านจริยธรรม คุณธรรม และด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2560 จังหวัดสุโขทัย

  - การรายงานผลการเร่งรัดติดตามกรณีขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560) (27/07/2560)
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเร่งรัดติดตามเกี่ยวกับกรรีเงินขาดบัญชี หรือเจ้าหน้าที่ของรับทุจิต พ.ศ.2564 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (27/07/2560)

  - หนังสือจังหวัดสุโขทัย ที่ สท 0017.3/ว2431 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี 2560 (24/07/2560)
- "การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี 2560" (24/07/2560)

  แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบภายในจังหวัด ประจำปีงปบระมาณ พ.ศ.2561 (19/07/2560)
- หนังสือจังหวัดสุโขทัย ที สท 0017.4/ว 2439 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
- ข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงฯ
- แบบประเมินความเสี่ยง

    - หนังสือจังหวัดสุโขทัย ด่วนที่สุด ที่ สท 0017.3/ว 2447 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ จังหวัดสุโขทัย และคณะทงำานจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ จังหวัดสุโขทัย" (14/07/2560)
รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ จังหวัดสุโขทัย และคณะทงำานจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ จังหวัดสุโขทัย" (14/07/2560)
- แผนปกิบัติการเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของจังหวัดสุโขทัย (14/07/2560)
- สรุปแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ (14/07/2560)

    รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดงาน ประเพณีลอยกระทงฯ ประจำปี 2560 (14/06/2560)

    แบบตรวจติดตามเพิ่มประสิทธิภาพผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอฯ (หนังสือจังหวัดสุโขทัย ด่วนที่สุด ที่ สท 0017.2/ว2059 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2560)

    หนังสือจังหวัดสุโขทัย ที่ สท 0017.3/ว2026 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2560 เรื่องความร่วมมือประดับกระทงประดิษฐ์ ตะเกียง หรือโคมไฟตามประทีป และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ (08/06/2560)

    หนังสือจังหวัดสุโขทัย ด่วนที่สุด ที่ สท 0017.3/ว1946 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2560 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ จังหวัดสุโขทัย และคณะทำงานจัดพิธีถวานดอกไม้จันทน์ จังหวัดสุโขทัย (08/06/2560)
- แผนปฏิบัติการเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์
- ร่างแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของกระทรวงมหาดไทย 

  หนังสือจังหวัดสุโขทัย ด่วนที่สุด ที่ สท 0017.3/ว1945 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2560 เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภุมิภาค (เพิ่มเติม) (08/06/2560)
- แบบรายงานการจัดทำซุ้มถวายดอกไม้จันทน์
- แผนปฏิบัติการเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของอำเภอ / สรุปแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของอำเภอ
- ร่างแผนปฏิบัติการฯ ของกระทรวงมหาดไทย
- สรุปผลการประชุมฯ

    ประชาสัมพันธ์เปิดทำการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 6 (02/06/2560)

  พระราชกฤษฏีกาเปลี่ยนชื่อกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกฯ (02/06/2560)

 

  เอกสารประกอบการประชุมฯ คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ (11/05/2560)

  แบบตรวจติดตามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฯ (11/05/2560)

    การพิจารณณากำหนดวันหยุดราชการประจำปีเพิ่ม (03/05/2560)

  หนังสือจังหวัดสุโขทัย ด่วนที่สุด ที่ สท 0017.5/ว 1368 ลงวันที่ 11 เมษายน 2560 เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลปริมาณงานของจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัด (18/04/2560)  

  แบบรายงานข้อมูลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ของจังหวัดสุโขทัย (05/04/2560)

    คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2560 (29/03/2560)

    ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2559 (29/03/2560)

  การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (27/03/2560)

   

14032560   พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2560 

14032560   เชิญเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรม สัมมนา ในประเทศจีน ในปี พ.ศ.2560 (14/03/2560)

 07032560   คู่มือออกแบบเพื่อทุกคน (07/03/2560)

  ู่มือการใช้งาน SMART OFFICE (สำหรับส่วนราชการ)
คู่มือการใช้งาน SMART OFFICE (สำหรับ อปท.)

08022560   หนังสือจังหวัดสุโขทัย ด่วนที่สุด ที่ สท 0017.2/446 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง ขอให้จัดส่งโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณตามแนวทางสร้างความเข้แข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (08/02/2560) 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการ / 1.1 ข้อมูลพื้นฐาน / 1.2 แบบจำแนกรายจ่าย / 1.3 Project Brief
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แนวทางการจัดทำแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาภาค ปี 2561
การเชื่อมโยงจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 สู่การปฏิบัติในพื้นที่

 23012560   หนังสือจังหวัดสุโขทัย ด่วนที่สุด ที่ สท 0017.5/ว 241 เรื่อง เชิยประชุมคณะกรรมการติดตามและกำกับการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (23/01/2560)

 20012560   หนังสือจังหวัดสุโขทัย ที่ สท 0017.2/ว 218 ลงวันที่ 20 มกราคม 2560 เรื่อง แนวปฏิบัติในการนำเสนอวิดีทัศฯ์หรือสื่อนำเสนต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 

21122559   หนังสือจังหวัดสุโขทัย ด่วนที่สุด ที่ สท 0017.3/ว 4530 เรื่อง การอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (21/12/2559)
ดาวน์โหลดพระบรมฉายาลักษณ์ฯ (https://goo.gl/x2kQW8)

21122559   หนังสือจังหวัดสุโขทัย ด่วนที่สุด ที่ สท 0017.3/ว 4437 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการจัดกิจกรรมแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภุมิพลอดุลยเดช (21/12/2559)

30112559   -ร่าง- คำสั่งจังหวัดสุโขทัย เรื่อง แต่งตั้งคระกรรมการติดตามและกำกับดูแลการดำเินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครับ และคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (30/11/2559)

21112559   การประชุมรับฟังผลการสำรวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์หน่วยงานภาครับระดับจังหวัดประจำปี 2559 (21/11/2559)
- รายละเอียดโดยย่อ โครงการสำรวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงานภาครับระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2559
- ผลสำรวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์หน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัดฯ

    ประเด็นตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 17,18 
สนับสนุนโครงการชื่นชมยกย่องคนหัวใจหินและชุมชนสู้เหล้าครบพรรษาระดับอำเภอ (7/11/2559

    ขอเชิญร่วมบริจาคเงินและรับพระพุทธรูปนาคปรก ปางมารวิชัย รุ่นเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (7/11/2559)

    แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หนังสือจังหวัดสุโขทัย ที่ สท 0017.2/ว 3766 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2559 เรื่อง แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แบบฟอร์มการจัดทำรายงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

    รายงานการประชุมคณะกรรมการ กรอ.จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 8/2559

22/09/2559  

22/09/2559   รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 4/2559 (วันอังคารที่ 27 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมศรีสัชนาลัย ชั้น 5 ศาลากลางจัหวัดสุโขทัย) (05/10/2559)

-   รายงานผลการดำเนินการ การใช้กลไก "คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด" เร่งปลูกฝังค่านิยมอันดีงามแก่เด็กและเยาวชนปี 2559
(แบบรายงาน  อบจ.เทศบาล 3 แห่ง)
(แบบรายงาน  กศจ.)

-   การ ประชุมเพื่อเชื่อมโยงยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) วันพุธที่ 31 สิงหาคม 59 เวลา 13.00 น. ห้องประชุมศรีนคร ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ชั้น 3

29/08/2558   การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
แบบฟอร์มแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) (แบบ จ.1)
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (แบบ จ.2)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุโขทัย พ.ศ.2561-2564
แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการ (1 ชุด 1 โครงการ) ปี 2561

23/07/2559   คำสั่งจังหวัดสุโขทัย ที่ 1541/2559 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2559 เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลง และแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2559 (เพิ่มเติม) 

23/07/2559   แผนปฏิบัติการจัดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียนเล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2559 

23/07/2559   รายงานการประชุม คณะรรมการจัดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 14 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสุดขทัย ชั้น 5 ห้อง 1 

    การติดตามผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
คู่มือการใช้งานสำหรับผู้รายงานผลและผู้บริหาร

23/08/2559   การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยฯ
- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2559 แก้ไข วันที่ 23 สิงหาคม 2559
- แบบ คกก.มท.01

ข้อมูลน้ำ   ข้อมูลแหล่งน้ำจังหวัดสุโขทัย

27/07/2559   ายงานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 6/2559 

04/07/2559   นวทางการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เอกสาร 1    เอกสาร 2     เอกสาร 3     เอกสาร 4     เอกสาร 5 
เอกสาร 6    เอกสาร 7     เอกสาร 8     เอกสาร

01/07/2559   ประชาสัมพันธ์การสมัครรับบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการซึ่งเป็นกรรมการซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)

  รายงานการประชุมคณะกรรมการภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัด (กรอ.จังหวัด) สุโขทัย (01/07/2559)
  การขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการตามแนวพระราชดำริ (29/06/2559)
  รายงานการประชุมคณะกรรมการ กรอ.จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 4 /2559 (20/06/2559)
(คลิก หน้า1-8)  (คลิกหน้า9-15)
  การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2559 (16/06/2559)
  คำสั่งจังหวัดสุโขทัย ที่ 1021/2559 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2559 (13/06/2559)
...
  หนังสือจังหวัดสุโขทัย ที่ สท 0017.3/ว 1919 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559 เรื่อง ขอเชิญมีส่วนร่วมถวายพระราชกุศล และสมทบทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ (13/06/2559)
...
  ข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์ผลงานและการบริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐบนโทรศัพท์แบบพกพาด้วยระบบ G-News (09/06/2559)
- แบบฟอร์มการรายงานข้อมูลการประชาสัมพันธ์ฯ
- คู่มือวิธีการลงแอปพลิเคชั่นและการใช้งาน G-News
...
  หนังสือจังหวัดสุโขทัย ที่ สท 0017.3/ว1893 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2559 เรื่อง การประดับธงตราสัญลักษณ์ (09/06/2559)
  - หนังสือจังหวัดสุโขทัย ด่วนที่สุด ที่ สท 0017.2/ว 1737 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (02/06/2559)
- สถิติการส่งรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลของหน่วยงานต่าง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
- แบบรายงานและรายชื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับรายงาน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
...
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการ (30/05/2559)
  สรุปประเด็นการประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) เมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2559  เวลา 10.00 น. ทัศน์ทางไกล (Video Conference System) (18/05/2559)
...
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำจังหวัดสุโขทัย (13/05/2559)
 
   

Google Map