• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg
  • post1567-1.jpg
  • post1567-2.jpg

 

 Fackbook ของส่วนราชการส่วนภูมิภาค 34 หน่วยงาน

:: ภาพข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย ::

7 พฤษภาคม 2565
การจัดงาน "ตามรอยบุญ ไหว้สาครูบาเจ้าหัวฝาย" ณ วัดหัวฝาย ตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
   
>> อ่านเพิ่มเติม...

6 พฤษภาคม 2565
องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบแก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย
   
>> อ่านเพิ่มเต่ิม...

5 พฤษภาคม 2565
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย จัดพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564 ให้กับข้าราชการพลเรือนในสังกัด รวม 16 ราย
   
>> อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนราชการส่วนภูมิภาค 34 หน่วยงาน

:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

:: ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ::

:: เชื่อมโยงเครือข่าย ::

ประเทศไทย 76 จังหวัด


หน่วยงานภายในจังหวัดสุโขทัย


องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

:: การบริการประชาชน ::