• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

ประกาศจังหวัดสุโขทัย

เรื่อง ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2564

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564

ผลการออกสลาก .PDF .JPG

 

 Fackbook ของส่วนราชการส่วนภูมิภาค 34 หน่วยงาน

:: ภาพข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย ::

11 มีนาคม 2564
การประชุมแก้ไขปัญหานกพิราบและนกเอี้ยง
     นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมแก้ไขปัญหานกพิราบและนกเอี้ยง ณ ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย

>> อ่านเพิ่มเติม...

11 มีนาคม 2564
พิธีเปิดการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการวางและจัดทำผัง ครั้งที่ 2
     นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการวางและจัดทำผัง ครั้งที่ 2 การวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดสุโขทัย กลุ่มอำเภอตอนล่าง (อำเภอเมืองสุโขทัย อำเภอศรีสำโรง อำเภอกงไกรลาศ อำเภอคีรีมาศ และอำเภอบ้านด่านลานหอย)
>> อ่านเพิ่มเติม...

11 มีนาคม 2564
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามประชารัฐจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 2/2564
     นางสาวพัชรอร วงศ์กำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวทางประชารัฐประจำจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมคีรีมาศ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
 >> อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนราชการส่วนภูมิภาค 34 หน่วยงาน

:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

:: ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ::

:: เชื่อมโยงเครือข่าย ::

ประเทศไทย 76 จังหวัด


หน่วยงานภายในจังหวัดสุโขทัย


องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

:: การบริการประชาชน ::