• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg
ผู้ว่าพิพัฒน์

เตือนภัยธรรมชาติ

เตือนภัยธรรมชาติ

ระดับน้ำในแม่น้ำยม
 

ระยะเวลาการเดินทางของลำน้ำยม

ระดับน้ำยมและสภาวะน้ำท่วม จ.สุโขทัย 

 

การเตือนภัยน้ำท่วมจังหวัดสุโขทัย

ระดับน้ำยม  จ.แพร่  ทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วม  จ.สุโขทัย

กราฟแสดงความสัมพันธ์ของระดับน้ำ-ระยะเวลาการไหลของแม่น้ำยม

(จากสถานี Y20 - Y6)  

1.           กรณี  เมื่อระดับน้ำที่สถานี  Y.1C  บ้านน้ำโค้ง  อ.เมือง  จ.แพร่  สูงประมาณ  4.50  เมตร  สามารถคาดการณ์ได้ว่าอีกประมาณ  34  ชั่วโมงถัดไป  น้ำจะไหลถึงตัวเมืองสุโขทัย  มีผลทำให้ระดับน้ำที่สถานี  Y.4  เพิ่มสูงขึ้นเป็น  6.40  เมตร  มีผลทำให้มีน้ำเริ่มล้นตลิ่งบางช่วงในเขตอำเภอเมืองสุโขทัย

2.           กรณี เมื่อระดับน้ำที่สถานี  Y.1C  สูงประมาณ  7.60  เมตร  สามารถคาดการณ์ได้ว่าอีกประมาณ  46  ชั่วโมงถัดไป   น้ำจะไหลถึงสถานี  Y.33  บ้านคลองตาล  อำเภอศรีสำโรง  ทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเป็น  10.00 เมตร   มีผลทำให้มีน้ำเริ่มล้นตลิ่งบางช่วงในเขตอำเภอศรีสำโรง

3.           กรณี  เมื่อระดับน้ำที่สถานี  Y.1C  สูงประมาณ  10.60  เมตร  สามารถคาดการณ์ได้อีกประมาณ  72  ชั่วโมงถัดไป  น้ำจะไหลถึงสถานี  Y.3A  อำเภอสวรรคโลก  ทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเป็น  10.00  เมตร  มีผลทำให้มีน้ำเริ่มล้นตลิ่งบางช่วงในเขตอำเภอสวรรคโลก

4.           กรณี ที่มีผลให้น้ำเริ่มล้นตลิ่งบางช่วงในเขตอำเภอศรีสัชนาลัย  เมื่อระดับน้ำที่สถานี  Y.6  มีระดับน้ำสูง  9.00  เมตร ขึ้นไปนั้น  กรณีนี้เคยเกิดขึ้นเมื่อปี  2538  ระดับน้ำที่สถานี  Y.1C  สูงประมาณ 11.73 เมตร น้ำจะเดินทางถึงสถานี Y.6  ใช้เวลาประมาณ 80 ชั่วโมง ประกอบกับมีน้ำไหลมาระหว่าง จากสถานี Y.1C จังหวัดแพร่  ถึงสถานี  Y.6  จังหวัดสุโขทัย  ทำให้ระดับน้ำที่สถานี  Y.6  สูงประมาณ  9.28  เมตร

 หมายเหตุ   ถ้ามีฝนตกมากระหว่างทางสถานี  Y.1C  จ.แพร่ กับ สถานี Y.6 จ.สุโขทัย จะทำให้ระดับน้ำ – ระยะเวลาการไหลของน้ำ  เปลี่ยนแปลงสูงขึ้นและระยะเวลาเร็วขึ้น

 

การเตือนภัยน้ำท่วมจังหวัดสุโขทัย

ระดับน้ำยมและสภาวะน้ำท่วม  จ.สุโขทัย

กราฟแสดงความสัมพันธ์ของระดับน้ำ-ระยะเวลาการไหลของแม่น้ำยม

(จากสถานี Y6 -Y4) 

1.     กรณี  เมื่อระดับน้ำที่ไหลผ่านสถานี Y.6 สูงประมาณ 4.10 เมตร หรือระดับผิวน้ำอยู่ต่ำกว่าตลิ่งประมาณ 5.30 เมตร สามารถคาดการณ์ได้ว่าอีกประมาณ 14 ชั่วโมงถัดไปน้ำจะไหลถึงตัวเมืองสุโขทัย มีผลให้ระดับน้ำที่สถานี Y.4 เพิ่มสูงขึ้นเป็น 6.40 เมตร ซึ่งระดับนี้เป็นระดับเดียวกับความสูงของตลิ่ง  จึงถือว่าเป็นระดับวิกฤต  (Critical  Level)  มีผลทำให้มีน้ำเริ่มล้นตลิ่งบางช่วงในเขตอำเภอเมืองสุโขทัย

2.     กรณีเมื่อระดับน้ำที่ไหลผ่านสถานี Y.6 สูงประมาณ 5.90 เมตร  ต่ำกว่าตลิ่งประมาณ 3.50 เมตร หลังจากนั้นประมาณ   9   ชั่วโมง   น้ำจะไหลถึงสถานี  Y.33  บ้านคลองตาล  อำเภอศรีสำโรง  ทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเป็น 10.00 เมตร ซึ่งระดับน้ำเป็นระดับเดียวกับความสูงของตลิ่ง  มีผลทำให้มีน้ำเริ่มล้นตลิ่งบางช่วงในเขตอำเภอศรีสำโรง

3.     กรณี เมื่อระดับน้ำที่สถานี  Y.6  สูงประมาณ  7.60  เมตร  หรือระดับผิวน้ำอยู่ต่ำกว่าตลิ่งประมาณ  1.80  เมตร  หลังจากนั้นประมาณ 4 ชั่วโมง น้ำเดินทางมาสถานี  Y.3A  อำเภอ สวรรคโลก ทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเป็น 10.00 เมตร ซึ่งระดับน้ำจะมีผลทำให้มีน้ำเริ่มล้นตลิ่งบางช่วงในเขตอำเภอสวรรคโลก

4.     กรณี  เมื่อระดับน้ำที่ไหลผ่านสถานี  Y.6  สูงประมาณ  9.00  เมตร  หรือระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่งประมาณ 0.40 เมตร  ซึ่งระดับนี้จะมีผลทำให้มีน้ำเริ่มล้นตลิ่งบางช่วงในเขตอำเภอ    ศรีสัชนาลัย   โดยเฉพาะพื้นที่บริเวณท้ายน้ำของสถานี  Y.6

 หมายเหตุ  ถ้ามีการก่อสร้างเสริมคันกั้นน้ำริมตลิ่งหรือปิดกั้นคลองธรรมชาติทั้งสองฝั่งแม่น้ำยม   จะทำให้ระดับน้ำ – ระยะเวลาการไหลของน้ำ เปลี่ยนแปลงสูงขึ้นและระยะเวลาเร็วขึ้น

::ข่าวประชาสัมพันธ์::

:: ประกาศจังหวัดสุโขทัย ::

ประกาศ ประกวดราคา / สอบราคา