• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   
    ขออภัย !!! หากข้อมูลในเว็บไซต์ยังไม่ครบถ้วน
  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

แสดงเนื้อหาทั้งหมด

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุุโขทัย

ผู้ว่าปิติ

แบบสำรวจการพัฒนาองค์กร

เว็บไซต์จังหวัดสุโขทัยเดิม

แสดงความคิดเห็น

อัตราแลกเปลี่ยน

อัตราซื้อขายทองคำ

     
 
      พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัย....
>> อ่านต่อ...
      นายสมชัยฐ์ หทะยะตันย์ติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 17 ตรวจติดตามผลปฏิบัติราชการจังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557
>> อ่านต่อ...
     
   
         จังหวัดสุโขทัย ร่วมด้วยส่วนราชการ ภาคเอกชน
สื่อมวลชน ร่วมต้อนรับ นายจักริน เปลี่ยนวงษ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย
>> อ่านต่อ...
   

    >> อ่านข่าวย้อนหลัง...