• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   
    ขออภัย !!! หากข้อมูลในเว็บไซต์ยังไม่ครบถ้วน
  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

แสดงเนื้อหาทั้งหมด

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุุโขทัย

ผู้ว่าปิติ

แบบสำรวจการพัฒนาองค์กร

เว็บไซต์จังหวัดสุโขทัยเดิม

แสดงความคิดเห็น

อัตราแลกเปลี่ยน

อัตราซื้อขายทองคำ

         
   
นายรณชัย จิตรวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดระบบสมัครใจ(มาตรฐานใหม่) รุ่นที่ ๒ กำหนดจัดขึ้นใน ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย...>>อ่านต่อ   พันเอกบุญรวม พานิช รองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดทหารบกพิษณุโลก นำรถบรรทุกน้ำร่วมกับเทศบาลตำบลเมืองเก่า , องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า แจกจ่ายน้ำให้ราษฎ...>>อ่านต่อ   นายปิติพงษ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทานและคณะ เดินทางมาตรวจติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและการบริหารจัดการน้ำ...>>อ่านต่อ

         >> อ่านข่าวทั้งหมด