• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   
    ขออภัย !!! หากข้อมูลในเว็บไซต์ยังไม่ครบถ้วน
  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

แสดงเนื้อหาทั้งหมด

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุุโขทัย

ผู้ว่าปิติ

แบบสำรวจการพัฒนาองค์กร

เว็บไซต์จังหวัดสุโขทัยเดิม

แสดงความคิดเห็น

อัตราแลกเปลี่ยน

อัตราซื้อขายทองคำ

ผลการออกรางวัลสลากพระแม่ย่าการกุศลจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2558

ผลการออกรางวัลสลากพระแม่ย่าการกุศลจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2558

ดาวน์โหลด !!

 
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย ภายใต้การบริหารงานของนางสาวปราณี ภารังกูล พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย กำหนดจัดโครงการ OTOP MOBILE TO THE FACTORY AND FESTIVAL ภายใต้ชื่องาน... อ่านต่อ>>   ขอเชิญเลือกซื้อสินค้าเกษตรมีคุณที่ "ตลาดเกษตรกร" (Farmer Market) ณบริเวณถนนข้าง ธ.ก.ส. สาขาสุโขทัย ทุกวันพุธ เวลา 06.00 - 15.00 น. มีการจำหน่าย สินค้าเกษตรคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐาน สินค้าเกษตรแปรรูป... อ่านต่อ>>
     

    >> อ่านข่าวย้อนหลัง...