• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg
/*

ข้อมูลหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุโขทัย

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บ 16528
กระทรวงกลาโหม เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บ 8661
กระทรวงการคลัง เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บ 8891
กระทรวงมหาดไทย เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บ 18712

หมวดหมู่รอง