• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg
/**/

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และจุดตรวจป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 เขียนโดย Super User 39
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขียนโดย Super User 32
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และจุดตรวจป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 เขียนโดย Super User 41
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2564 เขียนโดย Super User 36
การประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) เขียนโดย Super User 31
การประชุมพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2564 เขียนโดย Super User 29
การตรวจติดตาม แนะแนวทางปฏิบัติและประเมินผลการปฏิบัติงานจุดตรวจ ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 เขียนโดย Super User 19
การประชุมการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 เขียนโดย Super User 18
ลงพื้นที่ตรวจติดตามแนะนำแนวทางการปฏิบัติ และประเมินผลการปฏิบัติงานจุดตรวจช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 เขียนโดย Super User 18
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวที่อำเภอบ้านด่านลานหอย เขียนโดย Super User 16
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขียนโดย Super User 37
โขทัยประชุมแถลงข่าว “ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยพบสื่อมวลชน” ประจำเดือน ธันวาคม 2563 เขียนโดย Super User 37
การประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 9/2563 เขียนโดย Super User 28
จังหวัดสุโขทัยประชุมคณะกรมการจังหวัดสุโขทัย ประจำเดือนธันวาคม 2563 เขียนโดย Super User 36
สุโขทัยประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 6 เขียนโดย Super User 19
การประชุมคณะทำงานดำเนินการขับเคลื่อนสุโขทัยเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก สาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน (Sukhothai City of Crafts and Folk Art) ครั้งที่ 1/2564 เขียนโดย Super User 20
ประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุโครงการทุ่งทะเลหลวงจังหวัดสุโขทัย เขียนโดย Super User 20
การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เขียนโดย Super User 22
การประชุม video conference รับนโยบายป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ เขียนโดย Super User 18
การประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 6/2563 เขียนโดย Super User 18
ผู้ว่าราชการสุโขทัยปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พร้อมตรวจเยี่ยมแดนพยาบาลย้ำมาตรการป้องกันโควิด เขียนโดย Super User 17
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยแถลงพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส covid 19 จำนวน 1 ราย เป็นผู้ที่เดินทางกลับมาจากอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร เขียนโดย Super User 20
การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัย และคณะอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 5/2564 เขียนโดย Super User 20
พิธีปิดโครงการเครือข่ายหมู่บ้าน/ชุมชนร่วมใจต้านภัยเสพติด จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2564 เขียนโดย Super User 21
การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 12/2563 เขียนโดย Super User 18
ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสุโขทัย เขียนโดย Super User 18
จังหวัดสุโขทัย ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เขียนโดย Super User 21
การประชุมคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี 2564 เขียนโดย Super User 19
สุโขทัยปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2563 เขียนโดย Super User 20
กิจกรรมส่งมอบห้องหนังเพื่อการเรียนรู้ เขียนโดย Super User 42
สุโขทัยออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนพร้อมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และหน่วยแพทย์ พอ.สว.ให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภออำเภอเมืองสุโขทัย เขียนโดย Super User 42
พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสุโขทัย เขียนโดย Super User 34
พิธีเปิดโครงการอบรมประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เขียนโดย Super User 34
ผู้ว่าราชการสุโขทัยนำทีมสาธารณสุขและคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัยลงพื้นที่ออกตรวจร้านค้าร้านอาหารทะเลสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค เขียนโดย Super User 17
การประชุมผ่าน VCS ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เขียนโดย Super User 18
รายการวิทยุ "คุยกับผู้ว่า" ประจำวันที่ 23 ธันวาคม 2563 เขียนโดย Super User 17
การประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุโขทัย (ก.อบต.จังหวัดสุโขทัย) และ การประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุโขทัย (ก.ท.จ.) เขียนโดย Super User 19
สุโขทัยเปิดโครงการเครือข่ายหมู่บ้าน/ชุมชน ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด เขียนโดย Super User 18
สุโขทัยประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 4 เขียนโดย Super User 18
การประชุมเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เขียนโดย Super User 19
เรือนจำสุโขทัยมอบบัตรประจำตัวประชาชนให้ผู้ต้องขังเพื่อการรับการช่วยเหลือจากภาครัฐ เขียนโดย Super User 18
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. จังหวัดสุโขทัย เขียนโดย Super User 21
การประชุมและลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ทำการเกษตรรอบสนามบินสุโขทัย เขียนโดย Super User 27
พิธีเปิดการสัมมนาเรื่อง “การปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน” เขียนโดย Super User 20
ร่วมทดสอบสินค้ากิจกรรมอาหารถิ่น "พวนฟิวชั่น" ณ เฮือนพวนโบราณ ร้านสุนทรีย์ ผ้าไทย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เขียนโดย Super User 19
“สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงาน OTOP City 2020 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 - 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี” เขียนโดย Super User 19
สุโขทัยประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสุโขทัย เขียนโดย Super User 19
บรรยากาศจังหวัดสุโขทัยปิดหีบเลือกตั้งทุกเขตเลือกตั้งเหตุการณ์ปกติ เขียนโดย Super User 18
บรรยากาศการเปิดหีบเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย และสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยช่วงบ่าย เขียนโดย Super User 20
บรรยากาศการเปิดหีบเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย และสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย เขียนโดย Super User 19
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย และสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย เขียนโดย Super User 18
การประชุมการจัดทำแผนงานโครงการเพื่อรองรับสถานการณ์ขาดแคลนน้ำฤดูแล้ง ปี 2563/2564 เขียนโดย Super User 20
นางสาวพัชรอร วงศ์กำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยของหน่วยเลือกตั้ง เขียนโดย Super User 20
เยี่ยมชมการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่คลองกระจงในการผลิตใบตองกล้วยตานีสดและการแปรรูปใบกล้วยตานี เขียนโดย Super User 20
จังหวัดสุโขทัย จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 เขียนโดย Super User 19
การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เขียนโดย Super User 18
การประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดสุโขทัย (โต๊ะข่าว) ครั้งที่ 10/2563 เขียนโดย Super User 22
พิธีทำบุญเปิดหีบอ้อย ฤดูการผลิตปี 2563/2564 เขียนโดย Super User 21
คณะกรรมการขับเคลื่อน หมู่บ้านรักษาศีล 5 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เขียนโดย Super User 21
ประธานการประชุมเพื่อพิจารณาการขอดำเนินโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นในแม่น้ำยมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุโขทัย เขียนโดย Super User 58
การประชุมการบริหารจัดการแม่น้ำยมในช่วงฤดูแล้งในเขตพื้นที่จังหวัดสุโขทัย เขียนโดย Super User 44
รายการวิทยุ "คุยกับผู้ว่า" ประจำวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 เขียนโดย Super User 45
พิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย เขียนโดย Super User 50
ประชุมเร่งรัดการคัดเลือกกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เขียนโดย Super User 19
การติดตามประเมินผลโครงการติดตามประเมินผลนโยบายรัฐบาล : จัดสรรงบประมาณของแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว เขียนโดย Super User 21
พิธีการมอบเงินทุนกู้ยืมประกอบอาชีพให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ และมอบเงินสนับสนุนโครงการจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เขียนโดย Super User 43
พิธีเปิดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Super User 50
การประชุมคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูล และการขอใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV) ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2563 เขียนโดย Super User 44
เยี่ยมกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ผู้เลี้ยงจิ้งหรีดออร์แกนิค เขียนโดย Super User 45
จังหวัดสุโขทัย จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 เขียนโดย Super User 58
สุโขทัยเปิดงานเทศกาลวันพิชิตยอดเขาหลวง ครั้งที่ 32 ประจำปี 2563 เขียนโดย Super User 45
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารส่วนท้องถิ่น เขต 26 จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 3/2563 เขียนโดย Super User 19
พิธีเปิดงาน "ย้อนอดีตศรีสัชนาลัย นุ่งผ้าไทยใส่เงิน ทองลายโบราณ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เขียนโดย Super User 46
การประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 4/2563 เขียนโดย Super User 39
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นผู้แทนพระองค์เชิญแจกันดอกไม้ เขียนโดย Super User 37
พิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เขียนโดย Super User 54
พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในงาน “ย้อนอดีตศรีสัชนาลัย นุ่งผ้าไทยใส่เงิน ทองลายโบราณ” เขียนโดย Super User 33
สุโขทัยประชุมศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” เขียนโดย Super User 21
การประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/2564 เขียนโดย Super User 28
พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานอาสาสมัครแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เขียนโดย Super User 20
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร เขียนโดย Super User 459
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่ตรวจติดตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ในห้างสรรพสินค้า สถานีขนส่ง และตลาดสด เขียนโดย Super User 19
สุโขทัยจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ เขียนโดย Super User 18
จังหวัดสุโขทัย ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9 และเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า เขียนโดย Super User 18
สุโขทัยจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ เขียนโดย Super User 21
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีจุดเทียนสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เขียนโดย Super User 31
งาน Sukhothai Art Crafts & Beyond 2020 เขียนโดย Super User 21
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารส่วนท้องถิ่น เขต 26 จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 2/ 2563 เขียนโดย Super User 24
การประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 เขียนโดย Super User 46
การประชุมคณะกรรมการเขตพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวมรดกโลกด้านวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2564 เขียนโดย Super User 89
พิธีตักบาตรพระสงฆ์ในกิจกรรมถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ เขียนโดย Super User 51
สุโขทัยประกอบพิธีมหามงคลรวมศาสนา 3 ธันวาคม 2563 รวมใจภักดิ์ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ “พ่อแห่งแผ่นดิน” เขียนโดย Super User 20
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ ๑๗ ตรวจราชการที่จังหวัดสุโขทัย เขียนโดย Super User 58
เยี่ยมชมโครงการ GSB ปั้นงาน ปั้นเงิน เขียนโดย Super User 23
การลงนาม MOU การดำเนินโครงการ “การพัฒนาแนวทางลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด” เขียนโดย Super User 20
สุโขทัยจัดงานวันดินโลก ประจำปี 2563 เขียนโดย Super User 31
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 2/2564 เขียนโดย Super User 22
สุโขทัยประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 3 เขียนโดย Super User 24