• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

ประกาศจังหวัดสุโขทัย

เรื่อง ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2564

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564

ผลการออกสลาก .PDF .JPG

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

สุโขทัยประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 3

     

สุโขทัยประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 3

     วันที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศรีสัชนาลัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 3/2564 โดยมี พ.อ.กฤติ พันธะสา รองผอ.รมน.จังหวัด ส.ท.(ท.) พ.ต.อ.อภิปรัชญ์ พัฒนาดี รอง ผบก.ภ.จว.สุโขทัย นายชัยณรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัยเข้าร่วม

     ซึ่งที่ประชุมได้รายงานรายงานข้อมูลประชาชนกลุ่มเสี่ยง ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2563 เป็นต้นมา รวม 33 ราย ผู้ที่พักอาศัยในสถานที่กักกัน (Local Quarantine) จังหวัดสุโขทัย การติดตามชาวต่างประเทศที่เข้ามาในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ของสำนักงานตรวจคน เข้าเมืองจังหวัดสุโขทัย และที่ประชุมพิจารณาอนุญาตให้จัดกิจกรรม
     1. Sukhothai Art Craft and Beyond ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 4 – 7 ธันวาคม 2563 ณ สวนน้ำเปรมสุข อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
     2. จัดการแข่งขันกีฬามวย เป็นกรณีเฉพาะคราว ประเภท ข รายการ “ศึกมวยมันส์สะท้านดงคู่” หมู่ 2 ตำบลดงคู่ อำเภอศรีสัชนาลัย วันที่ 7 ธันวาคม 2563
     3. จัดการแข่งขันกีฬาของ จังหวัดสุโขทัย วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย

     โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย กล่าวว่า สุโขทัยยังคงต้องเข้มงวดในมาตรการการป้องกัน COVID-19 อย่างต่อเนื่อง และเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนต้องสแกนแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ทุกครั้ง ทุกสถานที่สำคัญๆ ภายในจังหวัดสุโขทัย รวมทั้งสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ และเว้นระยะห่าง ทั้งนี้ก็เพื่อความสุขของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุโขทัยทุกคน