• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

ประกาศจังหวัดสุโขทัย

เรื่อง ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2564

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564

ผลการออกสลาก .PDF .JPG

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

สุโขทัยประกอบพิธีมหามงคลรวมศาสนา 3 ธันวาคม 2563 รวมใจภักดิ์ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ “พ่อแห่งแผ่นดิน”

     

สุโขทัยประกอบพิธีมหามงคลรวมศาสนา 3 ธันวาคม 2563 รวมใจภักดิ์ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ “พ่อแห่งแผ่นดิน”

     วันที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 17.00 น. ณ หอประชุมรักษ์ศิลป์ไทย วิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย พระราชวิมลเมธี เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ประธานฝ่ายฆราวาส นายอดุลย์ ปันโงน อิหม่ามประจำมัสยิดอิสลามจังหวัดสุโขทัย เป็นผู้นำศาสนาอิสลาม กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และกล่าวดุอาห์ขอพร ศาสนาจารย์ ดวน สุรินทร์ ผู้นำศาสคริสต์ และศาสนิกชนคริสต์ศาสนา ประกอบพิธีอธิษฐานภาวนาขอพร ในพิธีมหามงคลรวมศาสนา 3 ธันวาคม 2563 รวมใจภักดิ์ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ “พ่อแห่งแผ่นดิน” โดยมี ศาล ทหาร ตำรวจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ศาสนิกชนทุกศาสนา และนักเรียนเข้าร่วม เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสร้างความปรองดองสมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชนทุกศาสนาในจังหวัดสุโขทัย