• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

ประกาศจังหวัดสุโขทัย

เรื่อง ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2564

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564

ผลการออกสลาก .PDF .JPG

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่ตรวจติดตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ในห้างสรรพสินค้า สถานีขนส่ง และตลาดสด

     

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่ตรวจติดตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ในห้างสรรพสินค้า สถานีขนส่ง และตลาดสด

     วันที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 15.30 น. นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย พ.อ.กฤติ พันธะสา รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ท.(ท.) ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เจ้าหน้าที่ตำรวจ นางศศิธร สุดเจริญ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจติดตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 จังหวัดสุโขทัย ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาสุโขทัย ,สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสุโขทัย และตลาดสดเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

     เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย พร้อมทั้งกำชับให้ผู้ประกอบการ พ่อค้า แม่ค้า ต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด และต้องสแกนแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ทุกครั้ง ทุกสถานที่สำคัญๆ ภายในจังหวัดสุโขทัย รวมทั้งสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ และเว้นระยะห่าง (ในกรณีที่ไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย) ทั้งนี้ ก็เพื่อความสุขของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุโขทัยทุกคน