• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

ประกาศจังหวัดสุโขทัย

เรื่อง ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2564

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564

ผลการออกสลาก .PDF .JPG

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

สุโขทัยประชุมศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”

     

สุโขทัยประชุมศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”

     วันที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศรีสัชนาลัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1/2564 โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียง โดยที่ประชุมได้สรุปภาพรวมการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2563 ซึ่งมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนรวม 149 คน บาดเจ็บ 8,950 คน สาเหตุหลักมาจากการขับรถเร็วเกินกำหนด ตัดหน้ากระชั้นชิด และเมาสุรา  

     สำหรับแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดสุโขทัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” จังหวัดสุโขทัย ได้แบ่งแนวทางปฏิบัติออกเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงก่อนควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 22 – 28 ธันวาคม 2563 , ช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 – 4 มกราคม 2564 และช่วงหลังควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 5 – 11 มกราคม 2564 โดยมีเป้าหมาย จำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุน้อยที่สุด และจำนวนผู้เสียชีวิตต้องเป็นศูนย์ ซึ่งจะบูรณาการการดำเนินงานทุกภาคส่วน รวมทั้งได้นำแนวทางเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาดำเนินการด้วย ทั้งนี้ก็เพื่อให้ประชาชน ตลอดจนนักท่องเที่ยวได้เดินทางอย่างสุขใจ กับชีวิตวิถีใหม่ ที่ห่างไกลจากอุบัติเหตุตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 นี้