• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

ประกาศจังหวัดสุโขทัย

เรื่อง ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2564

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564

ผลการออกสลาก .PDF .JPG

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

พิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

     

พิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

     วันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง ณ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย พร้อมด้วย นางกนกพร พรรณเทวี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย นายอำเภอศรีสัชนาลัย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ และประชาชน เข้าร่วมพิธี ซึ่งการบวงสรวงศาลหลักเมืองได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ก่อนเริ่มงาน “ย้อนอดีต ศรีสัชนาลัย นุ่งผ้าไทย ใส่เงินทอง” ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 13 ธันวาคม 2563 เพื่อบวงสรวงบูรพกษัตริย์สุโขทัยทุกพระองค์และขอพรให้การจัดงานเป็นไปด้วยความราบรื่น