• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

ประกาศจังหวัดสุโขทัย

เรื่อง ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2564

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564

ผลการออกสลาก .PDF .JPG

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นผู้แทนพระองค์เชิญแจกันดอกไม้

     

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นผู้แทนพระองค์เชิญแจกันดอกไม้

     วันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 11.00 น.  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ โปรดให้ นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นผู้แทนพระองค์เชิญแจกันดอกไม้ประทานแก่ นางพิมพ์สุฏา ถนอมจิตร์ มารดา ดร.ธาวิษ ถนอมจิตร์ ณ บ้านพัก ตำบลย่านยาว อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ซึ่งนับเป็นพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นแก่ครอบครัวและวงศ์ตระกูลสืบไป