• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

ประกาศจังหวัดสุโขทัย

เรื่อง ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2564

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564

ผลการออกสลาก .PDF .JPG

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

สุโขทัยเปิดงานเทศกาลวันพิชิตยอดเขาหลวง ครั้งที่ 32 ประจำปี 2563

     

สุโขทัยเปิดงานเทศกาลวันพิชิตยอดเขาหลวง ครั้งที่ 32 ประจำปี 2563

     วันที่ 12 ธันวาคม 2563 เวลา 07.00 น. ณ อุทยานแห่งชาติรามคำแหง จังหวัดสุโขทัย นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิด ฤดูการพิชิตยอดเขาหลวง อุทยานแห่งชาติรามคำแหงสุโขทัย ปีที่ 32 โดยมีนางกนกพร พรรณเทวี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดสุโขทัย เขต 1 เขต 2 ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย หัวหน้าส่วนราชการ และนักท่องเที่ยว เข้าร่วมในพิธีเปิดงานครั้งนี้

     ฤดูการพิชิตยอดเขาหลวง อุทยานแห่งชาติรามคำแหงสุโขทัย จะจัดขึ้นทุกปี ในวันเสาร์ที่ 2 เดือนธันวาคม ปีนี้ตรงกับวันที่ 12-13 ธันวาคม 2563 โดยมีกิจกรรม เดิน-วิ่ง เพื่อพิชิตยอดเขาหลวง ระยะทาง 3.7 กิโลเมตร ,กิจกรรมนันทนาการ แคมป์ไฟและสื่อความหมายธรรมชาติ , กิจกรรมแสดงสินค้าชุมชน สินค้า OTOP , กิจกรรมแรลลี่เก็บขยะจากยอดเขาหลวง , การประกวดภาพถ่ายเขาหลวงสุโขทัย , นิทรรศการสมุนไพรเขาสรรพยา และนำรายได้ส่วนหนึ่งบริจาคเข้ากองทุนผู้พิทักษ์ป่าด้วย

     สำหรับการรักษาความปลอดภัยนั้นมีการตั้งด่านตรวจรถของนักท่องเที่ยวที่เดินทางขึ้นไปบริเวณอุทยานฯ โดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติรามคำแหง ทำการตรวจเข้ม โดยเฉพาะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และอาวุธ เพื่อป้องกันการก่อเหตุไม่คาดคิดขึ้น นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก และโรงพยาบาลพิษณุเวช ร่วมกันคัดกรองนักท่องเที่ยว ตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 ของจังหวัดสุโขทัยด้วย