• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

ประกาศจังหวัดสุโขทัย

เรื่อง ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2564

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564

ผลการออกสลาก .PDF .JPG

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

เยี่ยมกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ผู้เลี้ยงจิ้งหรีดออร์แกนิค

       

เยี่ยมกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ผู้เลี้ยงจิ้งหรีดออร์แกนิค

     วันที่ 13 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00 น. นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย และนายเนตร สมบัติ เกษตรจังหวัดสุโขทัย เยี่ยมกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ผู้เลี้ยงจิ้งหรีดออร์แกนิค ณ ฟาร์มจิ้งหรีดชุติกาญจน์ หมู่ 3 ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย