• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

ประกาศจังหวัดสุโขทัย

เรื่อง ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2564

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564

ผลการออกสลาก .PDF .JPG

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

พิธีการมอบเงินทุนกู้ยืมประกอบอาชีพให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ และมอบเงินสนับสนุนโครงการจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

     
พิธีการมอบเงินทุนกู้ยืมประกอบอาชีพให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ และมอบเงินสนับสนุนโครงการจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

     วันที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีการมอบเงินทุนกู้ยืมประกอบอาชีพให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 86 ราย และมอบเงินสนับสนุนโครงการจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ณ บ้านหมอรีสอร์ทสุโขทัย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย

     กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการเข้าถึงแหล่งเงินทุนกู้ยืมเพื่อนำมาประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว สำหรับผู้ดูแลคนพิการก็จะได้มีเงินไปประกอบอาชีพเลี้ยงดูคนพิการ โดยที่กองทุนนี้เป็นกองทุนหมุนเวียนมีระยะเวลากำหนดการผ่อนส่งคืนกองทุนฯ ภายในเวลา 5 ปี ไม่มีดอกเบี้ย