• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

ประกาศจังหวัดสุโขทัย

เรื่อง ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2564

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564

ผลการออกสลาก .PDF .JPG

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

พิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย

     

พิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย

     วันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย นางกนกพร พรรณเทวี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย นายชัยณรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกันเปิดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ “กลับบ้านใช้สิทธิ” เลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย โดยมีนายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ในฐานะประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย กล่าววัตถุประสงค์การกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ “กลับบ้านใช้สิทธิ” เลือกตั้ง อบจ. ในครั้งนี้ ภายใต้แนวคิด “20 ธันวา กลับบ้านใช้สิทธิ เลือกตั้งท้องถิ่น อย่างสุจริต โปร่งใส”

     โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย กล่าวเชิญชวนให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่อยู่ กทม. หรือทำงานใน กทม. และต่างจังหวัด กลับมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิก และนายก อบจ.สุโขทัย ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ตนเองมีซื่ออยู่ ทั้งนี้ ฝากประชาสัมพันธ์ถึงห้างร้าน ร้านขายของชำ ในวันที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 18.00 น. ไปถึงเวลา 18.00 น.ของวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ห้ามจำหน่าย หรือจัดเลี้ยงสุรา หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ