• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

ประกาศจังหวัดสุโขทัย

เรื่อง ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2564

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564

ผลการออกสลาก .PDF .JPG

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

การประชุมการบริหารจัดการแม่น้ำยมในช่วงฤดูแล้งในเขตพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

     

การประชุมการบริหารจัดการแม่น้ำยมในช่วงฤดูแล้งในเขตพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

     วันพุธที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2563 เวลา 13.30 น. นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในการประชุมการบริหารจัดการแม่น้ำยมในช่วงฤดูแล้งในเขตพื้นที่จังหวัดสุโขทัยร่วมกับโครงการชลประทานสุโขทัยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่อยู่ในเขตแม่น้ำยมไหลผ่านเพื่อวางแผนในการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์จากน้ำในแม่น้ำยมร่วมกัน ณ ห้องประชุมศรีสำโรง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย