• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

ประกาศจังหวัดสุโขทัย

เรื่อง ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2564

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564

ผลการออกสลาก .PDF .JPG

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

ประธานการประชุมเพื่อพิจารณาการขอดำเนินโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นในแม่น้ำยมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุโขทัย

     
ประธานการประชุมเพื่อพิจารณาการขอดำเนินโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นในแม่น้ำยมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุโขทัย

     
วันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายวิรุฬ พรรรเทวี เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาการขอดำเนินโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นในแม่น้ำยมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุโขทัย เพื่อชะลอและกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ณ ห้องประชุมศรีสัชนาลัย ชั้น 5 ศากลางจังหวัดสุโขทัย โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนันตำบลที่มีแม่น้ำยมไหลผ่านเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย