• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

ประกาศจังหวัดสุโขทัย

เรื่อง ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2564

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564

ผลการออกสลาก .PDF .JPG

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

พิธีทำบุญเปิดหีบอ้อย ฤดูการผลิตปี 2563/2564

     

พิธีทำบุญเปิดหีบอ้อย ฤดูการผลิตปี 2563/2564

     วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 11.00 น. นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีทำบุญเปิดหีบอ้อย ฤดูการผลิตปี 2563-64 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร พนักงานของโรงงานน้ำตาลทิพย์สุโขทัย ตลอดจนประชาชนที่มาร่วมงาน ได้นำอ้อยเข้าเครื่องจักรเพื่อหีบอ้อย ณ โรงงานน้ำตาลทิพยืสุโขทัย ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย