• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

ประกาศจังหวัดสุโขทัย

เรื่อง ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2564

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564

ผลการออกสลาก .PDF .JPG

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

เยี่ยมชมการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่คลองกระจงในการผลิตใบตองกล้วยตานีสดและการแปรรูปใบกล้วยตานี

     

เยี่ยมชมการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่คลองกระจงในการผลิตใบตองกล้วยตานีสดและการแปรรูปใบกล้วยตานี

     วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายวิรุฬ พรรณเทวี พร้อมด้วยนายเนตร สมบัติ เกษตรจังหวัดสุโขทัย และผู้แทนสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย เยี่ยมชมการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่คลองกระจงในการผลิตใบตองกล้วยตานีสดและการแปรรูปใบกล้วยตานี ณ วิสหกิจใบตองคลองกระจง หมู่ที่ 1 ตำบลคลองกระโจง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย