• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

ประกาศจังหวัดสุโขทัย

เรื่อง ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2564

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564

ผลการออกสลาก .PDF .JPG

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

บรรยากาศการเปิดหีบเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย และสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยช่วงบ่าย

     

รรยากาศการเปิดหีบเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย และสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยช่วงบ่าย

     บรรยากาศการเลือกตั้งตามหน่วยต่างๆ ในหลายพื้นที่ของจังหวัดสุโขทัยเป็นไปด้วยความคึกคักประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยกันเป็นจำนวนมาก โดยในช่วงบ่าย นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยในฐานะประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย นางศศิธร สุดเจริญ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย ได้ลงพื้นที่ อำเภอศรีสำโรง อำเภอสวรรคโลก และ อำเภอศรีสัชนาลัย เพื่อสังเกตการณ์ตามหน่วยเลือกตั้งต่างๆ โดยได้กำชับเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งทุกหน่วยเลือกตั้งได้มีจุดคัดกรอง วัดไข้ เจลล้างมือ ประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์ก็ให้ความร่วมมือในการสวมหน้ากากอนามัยกันทุกคน พบว่าส่วนใหญ่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยได้กล่าวว่าหลังจากปิดหีบเลือกตั้งในเวลา 17.00 น.และเริ่มนับคะแนนจะสามารถทราบผลการลงคะแนนอย่างไม่เป็นทางการในเวลาประมาณ 21.00 น. ของวันนี้ (วันที่ 20 ธันวาคม 2563) และผลอย่างเป็นทางการไม่เกิน 22.00 น.

>> วิชัย สิทธิพันธ์ /สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย 055612286