• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

ประกาศจังหวัดสุโขทัย

เรื่อง ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2564

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564

ผลการออกสลาก .PDF .JPG

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

นางสาวพัชรอร วงศ์กำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยของหน่วยเลือกตั้ง

     

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยของหน่วยเลือกตั้ง

     วันที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 น. นางสาวพัชรอร วงศ์กำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยของหน่วยเลือกตั้ง ณ
     1. หน่วยเลือกตั้งโรงจอดรถบ้านพักนายอำเภอเมืองสุโขทัย ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย
     2. หน่วยเลือกตั้งวัดกระชงคาราม ตำบลบ้านหลุม อำเภอเมืองสุโขทัย
     3. หน่วยเลือกตั้งโรงเรียนบ้านกง (ราษฎร์อุทิศ) ตำบลบ้านกง อำเภอกงไกรลาศ
     4. หน่วยเลือกตั้งโรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ ตำบลบ้านกร่าง อำเภอกงไกรลาศ
     5. หน่วยเลือกตั้งริมถนนศิริสมารังค์ ตำบลคลองตาล อำเภอศรีสำโรง
     6. หน่วยเลือกตั้งศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านนา อำเภอศรีสำโรง