• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

ประกาศจังหวัดสุโขทัย

เรื่อง ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2564

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564

ผลการออกสลาก .PDF .JPG

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

บรรยากาศจังหวัดสุโขทัยปิดหีบเลือกตั้งทุกเขตเลือกตั้งเหตุการณ์ปกติ

     

บรรยากาศจังหวัดสุโขทัยปิดหีบเลือกตั้งทุกเขตเลือกตั้งเหตุการณ์ปกติ

     17.00 น. เป็นเวลาปิดหีบเลือกตั้งนายก อบจ.-ส.อบจ. พร้อมกันทั้งประเทศ ส่วน 999 หน่วยเลือกตั้งของจังหวัดสุโขทัย บรรยากาศการปิดหีบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี ก่อนเวลาปิดหีบมีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันบ้างประปราย

     ตลอดทั้งวันบรรยากาศการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยจังหวัดสุโขทัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งคึกคัก จนเวลา 17.00 น. ทุกหน่วยเลือกตั้งใน 30 เขต ได้ประกาศปิดการลงคะแนน กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งได้เปิดหีบและเริ่มนับคะแนน โดยมีประชาชนสังเกตุการณ์และคอยลุ้นผลคะแนนเป็นจำนวนมาก

     ด้านนายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ในฐานะประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย กล่าวว่าจากการที่ได้ลงพื้นที่ในเขตเลือกตั้งต่างๆ พบมีผู้มาใช้สิทธิ์เป็นจำนวนมาก สำหรับตลอดทั้งวันนี้ไม่พบการทุจริตหรือกระทำความผิดระเบียบ กกต. แต่อย่างใด ทุกหน่วยเลือกตั้งดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยดีหลังจากปิดหีบเลือกตั้ง และเริ่มนับคะแนนจะสามารถทราบผลการลงคะแนนอย่างไม่เป็นทางการในเวลาประมาณ 21.00 น.ของวันนี้ (วันที่ 20 ธันวาคม 2563)

>> วิชัย สิทธิพันธ์ /สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย 055612286