• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

ประกาศจังหวัดสุโขทัย

เรื่อง ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2564

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564

ผลการออกสลาก .PDF .JPG

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

“สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงาน OTOP City 2020 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 - 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี”

     
 

“สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงาน OTOP City 2020 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 - 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี”

     วันที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน จัดพิธีเปิดงาน OTOP CITY 2020 อย่างเป็นทางการ โดยได้รับพระกรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงเป็นองค์ประธานเปิดงานฯ โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเฝ้ารับเสด็จและร่วมในพิธีเปิดฯ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เพื่มช่องทางการตลาด สร้างรายได้แก่ชุมชน สร้างโอกาสในการเรียนรู้เพิ่มทักษะในการจัดแสดงสินค้าให้กับผู้ประกอบการ OTOP

     ในการนี้ นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย นายธวัช ใสสม พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมในพิธีเปิดฯ และพบปะเยี่ยมเยียนผู้ประกอบการ OTOP ของจังหวัดสุโขทัย ที่เข้าร่วมจัดแสดง และจำหน่ายสินค้า OTOP ภายในงานนี้ด้วย ซึ่งการจัดงาน OTOP City 2020” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 27 ธันวาคม 2563 นี้ ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 - 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี