• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

ประกาศจังหวัดสุโขทัย

เรื่อง ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2564

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564

ผลการออกสลาก .PDF .JPG

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

ร่วมทดสอบสินค้ากิจกรรมอาหารถิ่น "พวนฟิวชั่น" ณ เฮือนพวนโบราณ ร้านสุนทรีย์ ผ้าไทย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

       

ร่วมทดสอบสินค้ากิจกรรมอาหารถิ่น "พวนฟิวชั่น" ณ เฮือนพวนโบราณ ร้านสุนทรีย์ ผ้าไทย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

          วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 17.30 น. นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นางกนกพร พรรณเทวี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุโขทัย และสื่อมวลชน ร่วมทดสอบสินค้ากิจกรรมอาหารถิ่น "พวนฟิวชั่น" ณ เฮือนพวนโบราณ ร้านสุนทรีย์ ผ้าไทย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุโขทัย ได้คัดเลือกกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอาหารของชาวไทยพวน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการ Cross Cultural Craft