• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

ประกาศจังหวัดสุโขทัย

เรื่อง ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2564

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564

ผลการออกสลาก .PDF .JPG

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

พิธีเปิดการสัมมนาเรื่อง “การปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน”

     

พิธีเปิดการสัมมนาเรื่อง “การปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน”

      วันที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 08.50 น. นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นางสาวพัชรอร วงศ์กำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการสัมมนาเรื่อง “การปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน” และกล่าวเปิดการสัมมนา ณ อาคารหอระฆัง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย