• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

ประกาศจังหวัดสุโขทัย

เรื่อง ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2564

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564

ผลการออกสลาก .PDF .JPG

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

การประชุมและลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ทำการเกษตรรอบสนามบินสุโขทัย

     

การประชุมและลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ทำการเกษตรรอบสนามบินสุโขทัย

     วันที่ 22 ธ.ค.63 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม สนามบินสุโขทัย อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย นางสาวพัชรอร วงศ์กำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมส่วนราชการที่กี่ยวข้อง และสนามบินสุโขทัย ร่วมประชุมและลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ทำการเกษตรรอบสนามบินสุโขทัย เพื่อจักได้นำข้อสรุปเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัดต่อไป่