• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

ประกาศจังหวัดสุโขทัย

เรื่อง ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2564

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564

ผลการออกสลาก .PDF .JPG

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

การประชุมเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

     

การประชุมเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

     วันที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นายดำรง มโนรถ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน กรณีราษฎร หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านใหม่สุขเกษม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ร้องเรียนขอให้มีการเปิดทาง เข้า-ออก บริเวณบ้านพักอาศัย เพื่อออกสู่ทางสาธารณะ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สุขเกษม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

     โดยเบื้องต้นส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกำหนดแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าวตามอำนาจหน้าที่และจักได้ปฏิบัติตามแบบแผนของทางราชการต่อไป