• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

ประกาศจังหวัดสุโขทัย

เรื่อง ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2564

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564

ผลการออกสลาก .PDF .JPG

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

สุโขทัยประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 4

     

สุโขทัยประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 4

     วันที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ที่ ห้องประชุมศรีสัชนาลัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 4/2564 โดยมี พ.อ.กฤติ พันธะสา รองผอ.รมน.จังหวัด ส.ท.(ท.) พล.ต.ต.อมรศักดิ์ เกษมก์สิริ ผบก.ภ.จว.สุโขทัย นายชัยณรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัยเข้าร่วม โดยที่ประชุมได้รายงานถึงสถานการณ์โควิด 19 ในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งจังหวัดสุโขทัยได้วางแผนค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมในชุมชน ตลอดเดือนธันวาคมนี้ คือ กลุ่มแรงงานต่างด่าวที่ขึ้นทะเบียน สุ่มเก็บตัวอย่าง ร้อยละ 50 ผู้ต้องขังรายใหม่ทุกราย พักงานโรงแรม และอาชีพพบปะผู้คนจำนวนมาก ได้แก่ พักงานขนส่งสินค้า พันนักงานเซเว่น พนักงานห้างสรรพสินค้า และพ่อค้า แม่ค้าในตลาดสด และตลาดนัด

     ด้านการเตรียมความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ หากมีการระบาดในพื้นที่นั้น นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย กล่าวว่า ทุกโรงพยาบาลในจังหวัดสุโขทัยมีวัสดุอุปกรณ์ เตียง เครื่องช่วยหายใจ พร้อมสำหรับการรักษา สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงจังหวัดสมุทรสาคร โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงสูง ต้องมารายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ทันทีเพื่อรับการตรวจหาเชื้อโควิด 19 พื้นที่อื่นๆ ของจังหวัดสมุทรสาคร ให้มารายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ แลสังเกตอาการ เป็นระยะเวลา 14 วัน ทั้งนี้ฝากถึงพี่น้องประชาชนให้รับข้อมูลข่าวสารจากทางจังหวัดสุโขทัย เพราะช่วงนี้จะมีข่าวปลอมออกมา ประชาชนสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์รับคำปรึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 0-5561-3559 ,061-8698161 ,094-8654499 และ 094-6308482

     นอกจากนี้ที่ประชุมได้พิจารณาการจัดกิจกรรม จำนวน 10 กิจกรรม ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ในห้วงเดือนธันวาคม 2563 - เดือนมกราคม 2564 ซึ่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัยได้มีพิจารณาประกาศเลื่อน และงดการจัดงานไว้ก่อน และจะพิจารณาอีกครั้งหลัง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.)มีมติ และจะพิจารณาการจัดงานอีกครั้ง

     ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย กล่าวว่า สุโขทัยยังคงต้องเข้มงวดในมาตรการการป้องกัน COVID-19 อย่างต่อเนื่อง และเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนต้องสแกนแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ทุกครั้ง ทุกสถานที่สำคัญๆ ภายในจังหวัดสุโขทัย รวมทั้งสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ และเว้นระยะห่าง โดยทางจังหวัดสุโขทัยจะเพิ่มมาตราการด้านความสะอาดในพื้นที่ตลาด ถนน ทั้งนี้ก็เพื่อความสุขของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุโขทัยทุกคน