• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

ประกาศจังหวัดสุโขทัย

เรื่อง ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2564

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564

ผลการออกสลาก .PDF .JPG

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

รายการวิทยุ "คุยกับผู้ว่า" ประจำวันที่ 23 ธันวาคม 2563

     

รายการวิทยุ "คุยกับผู้ว่า" ประจำวันที่ 23 ธันวาคม 2563

     วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 14.10 - 15.00 น. นาย วิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย และนายกฤตภพ จันทร์ภูโดม ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสุโขทัย ร่วมออกรายการวิทยุ "คุยกับผู้ว่า" ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุโขทัย โดยมีประเด็นการออกรายการวิทยุ เรื่อง ผลดำเนินการจัดการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย และ การดำเนินมาตรการลดความแออัดของเรือนจำตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ดำเนินรายการ โดย นายธนกฤต มาตรแม้น