• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

ประกาศจังหวัดสุโขทัย

เรื่อง ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2564

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564

ผลการออกสลาก .PDF .JPG

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

ผู้ว่าราชการสุโขทัยนำทีมสาธารณสุขและคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัยลงพื้นที่ออกตรวจร้านค้าร้านอาหารทะเลสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค

     

ผู้ว่าราชการสุโขทัยนำทีมสาธารณสุขและคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัยลงพื้นที่ออกตรวจร้านค้าร้านอาหารทะเลสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค

    วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 17.00 น. คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัย นำโดยนายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย สุ่มตรวจร้านจำหน่ายอาหารทะเลสด เพื่อตรวจสอบคุณภาพและควบคุมป้องกันไวรัสโควิด 19 จำนวน 3 ร้าน คือ ร้านดองยำ ร้านวราภรณ์ซีฟู้ด ร้านสุโขทัยซีฟู้ด เพื่อสอบถามแหล่งที่มาของอาหารทะเลที่จำหน่าย พร้อมให้คำแนะนำมาตรการป้องกันโควิด 19 และตรวจค้นหาเชื้อโควิด 19 ให้กับพนักงานในร้าน จำนวน 13 ราย เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนที่มาใช้บริการ

     ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย กล่าวว่า สุโขทัยยังคงต้องเข้มงวดในมาตรการการป้องกัน COVID-19 อย่างต่อเนื่อง และเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนต้องสแกนแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ทุกครั้ง ทุกสถานที่สำคัญๆ ภายในจังหวัดสุโขทัย รวมทั้งสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ และเว้นระยะห่าง โดยทางจังหวัดสุโขทัยจะเพิ่มมาตราการด้านความสะอาดในพื้นที่ตลาด ถนน ทั้งนี้ก็เพื่อความสุขของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุโขทัยทุกคน

     นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย กล่าวว่า สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงจังหวัดสมุทรสาคร โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงสูง ต้องมารายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ทันทีเพื่อรับการตรวจหาเชื้อโควิด 19 พื้นที่อื่น ๆ ของจังหวัดสมุทรสาคร ให้มารายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ และสังเกตอาการ เป็นระยะเวลา 14 วันด้วย

>> วิชัย สิทธิพันธ์ / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย