• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

ประกาศจังหวัดสุโขทัย

เรื่อง ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2564

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564

ผลการออกสลาก .PDF .JPG

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

กิจกรรมส่งมอบห้องหนังเพื่อการเรียนรู้

     

กิจกรรมส่งมอบห้องหนังเพื่อการเรียนรู้

     วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 10.30 น. นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นางสาวพัชรอร วงศ์กำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานกิจกรรมส่งมอบห้องหนังเพื่อการเรียนรู้โดยมูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ อันเป็นการมอบโอกาสในการเรียนรู้สู่พื้นที่ห่างไกล เพื่อเปิดโลกทัศน์ด้านความคิด ก่อให้เกิดจินตนาการ และสร้างแรงบันดาลใจผ่านภาพยนตร์ การ์ตูนและสารคดีสร้างสรรค์ต่างๆ ณ โรงเรียนบ้านโซกม่วง อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย