• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

ประกาศจังหวัดสุโขทัย

เรื่อง ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2564

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564

ผลการออกสลาก .PDF .JPG

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

พิธีปิดโครงการเครือข่ายหมู่บ้าน/ชุมชนร่วมใจต้านภัยเสพติด จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2564

     

พิธีปิดโครงการเครือข่ายหมู่บ้าน/ชุมชนร่วมใจต้านภัยเสพติด จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2564

     วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00 น. นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีปิด โครงการเครือข่ายหมู่บ้าน/ชุมชนร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ อาคารชวนชม ชั้น 4 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย กล่าวว่า ขอให้ผู้อบรมนำความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ที่วิทยากรได้มาบรรยายนำไปใช้ประโยชน์ให้เกิดกับตัวผู้เข้าอบรม ครอบครัว ท้องถิ่น และประเทศชาติ รวมนำไปพิจารณาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งคอยสอดส่องดูแล ไม่ให้ปัญหายาเสพติดเข้ามาแพร่ระบาดในหมู่บ้าน ชุมชน ของเรา