• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

ประกาศจังหวัดสุโขทัย

เรื่อง ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2564

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564

ผลการออกสลาก .PDF .JPG

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยแถลงพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส covid 19 จำนวน 1 ราย เป็นผู้ที่เดินทางกลับมาจากอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร

     

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยแถลงพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส covid 19 จำนวน 1 ราย เป็นผู้ที่เดินทางกลับมาจากอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร

     วันที่ 26 ธันวาคม 2563 เวลา 10.30 น. นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยพร้อมด้วย ดร. นายแพทย์ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ร่วมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย กรณีตรวจพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส covid-19 จำนวน 1 ราย เป็นผู้ที่เดินทางกลับมาจาก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เป็นเพศหญิงอายุ 42 ปี มีอาชีพเป็นพนักงานนวดแผนไทย ที่ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร โดยเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2553 เวลา 06:00 น ผู้ป่วยรายดังกล่าวได้เดินทางออกจากจังหวัดสมุทรสาครพร้อมกับเพื่อนอีก 2 คน ด้วยรถยนต์ส่วนตัว ถึงบ้านพักหมู่ที่ 9 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย ในเวลา 15:00 น. จากนั้นได้รายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านกล้วยตามมาตรการจังหวัดสุโขทัย โดยทั้ง 3 คนไม่มีอาการป่วย หลังจากนั้นเวลา 17:00 น ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อ covid-19 ที่โรงพยาบาลสุโขทัย ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการพบเชื้อไวรัส covid-19 ในเพศหญิงอายุ 42 ปีจำนวน 1 ราย ส่วนเพื่อนที่ร่วมเดินทางมาพร้อมกันทั้ง 2 คน ผลตรวจไม่พบเชื้อ จึงได้ทำการกักตัวเป็นเวลา 14 วัน และให้ผู้สัมผัสกลุ่มเสี่ยงต่ำซึ่งเป็นคนในครอบครัวจำนวน 8 รายเฝ้าระวังอาการเป็นเวลา 14 วัน