• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

ประกาศจังหวัดสุโขทัย

เรื่อง ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2564

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564

ผลการออกสลาก .PDF .JPG

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

การประชุม video conference รับนโยบายป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ

     

การประชุม video conference รับนโยบายป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ

     วันที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศรีนคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ครั้งที่ 2/ 2563 ผ่านระบบ วีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference System) โดยมี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมเตรียมพร้อมมอบนโยบาย โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม เพื่อรับทราบแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความเสี่ยง เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี2564 และรณรงค์ตลอดทั้งปี เตรียมความพร้อมในการป้องกัน การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เป็นต้น

>> วิชัย สิทธิพันธ์ / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย 055612286