• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

ประกาศจังหวัดสุโขทัย

เรื่อง ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2564

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564

ผลการออกสลาก .PDF .JPG

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

สุโขทัยประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 6

     

สุโขทัยประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 6

     วันที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมศรีสัชนาลัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 6/2564 โดยมี ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัยเข้าร่วม และที่ประชุมได้รายงานถึงสถานการณ์โควิด 19 ในประเทศ และต่างประเทศ จากนั้นได้รายงานผลหลังพบผู้ติดเชื้อโควิค 19 ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ซึ่งเป็นเพศหญิง อายุ 42 ปี ที่ขณะนี้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสุโขทัยเรียบร้อยแล้ว

     จากนั้นที่ประชุมได้พิจารณาประกาศจังหวัดสุโขทัยฉบับที่ 20 โดยจะเพิ่มเติมการจัดกิจกรรมต่างๆ นั้น จากเดิม 300 คน ให้แจ้งทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัย ปรับเป็น 100 คน ต้องขออนุญาตคณะกรรมการโรคติดต่ออำเภอ หรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัย พร้อมแนบมาตรการการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 ก่อน พิจารณาปิดสถานที่ชั่วคราว สนามชนไก่ สนามซ้อมชนไก่ กิจกรรมการแข่งขันชกมวย และเพิ่มเติมมาตรการผู้ที่จะเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดสุโขทัย โดยให้ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาครต้องแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ และกักตัวเอง 14 วัน สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่อื่นๆ ในประเทศ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ และเฝ้าระวังอาการของตนเอง ทั้งนี้ประชาชนสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์รับคำปรึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 0-5561-3559 ,061-8698161 ,094-8654499 และ 094-6308482