• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

ประกาศจังหวัดสุโขทัย

เรื่อง ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2564

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564

ผลการออกสลาก .PDF .JPG

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

จังหวัดสุโขทัยประชุมคณะกรมการจังหวัดสุโขทัย ประจำเดือนธันวาคม 2563

     

@ สุโขทัย เมืองมรดกโลก
จังหวัดสุโขทัยประชุมคณะกรมการจังหวัดสุโขทัย ประจำเดือนธันวาคม 2563

     วันที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชกาจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดสุโขทัย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บังคับการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถาบันการศึกษา และผู้นำองค์กรเอกชน ครั้งที่ 10 ณ ห้องประชุมศรีสัชนาลัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย โดยมีวาระก่อนการประชุมได้แก่ การมอบถ้วยพระราชทาน โล่รางวัล และเกียรติบัตรโครงการเยาวชนต้นแบบด้านตนตรีไทย ประจำปี 2563 ,การแนะนำหัวหน้าส่วนราชการย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ และสรุปข่าวเด่นกิจกรรมดัง จังหวัดสุโขทัย ประจำเดือนธันวาคม 2563 และที่ประชุมได้รายงานผลการดำเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย ,รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 รายงานการคาดหมายลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดสุโขทัย ,รายงานสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำจังหวัดสุโขทัยด้วย