• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

ประกาศจังหวัดสุโขทัย

เรื่อง ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2564

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564

ผลการออกสลาก .PDF .JPG

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

การประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 9/2563

     

การประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 9/2563

     วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 9/2563 ณ ห้องประชุมศรีสัชนาลัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย โดยที่ประชุมได้มีการรายงานผลการดำเนินงานต่างๆ ดังนี้
     1. สถานภาพอาชญากรรมของตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย
     2. สถิติผู้ต้องขังและการปล่อยตัวผู้ต้องขังพ้นโทษ
     3. การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิด พ.ร.บ. ป่าไม้
     4. สถิติผลการปราบปรามคดีสรรพสามิต
     5. ผลการรับเรื่องราวร้องทุกข์และช่วยเหลือคนหางาน
     6. การกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535 และ พ.ร.บ.แร่ พ.ศ.2560
     7. ผลการจัดระเบียบสังคม การควบคุมสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการในพื้นที่
     8. ผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
     9. ผลการดำเนินงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดสุโขทัย