• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

ประกาศจังหวัดสุโขทัย

เรื่อง ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2564

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564

ผลการออกสลาก .PDF .JPG

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

โขทัยประชุมแถลงข่าว “ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยพบสื่อมวลชน” ประจำเดือน ธันวาคม 2563

     

สุโขทัยประชุมแถลงข่าว “ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยพบสื่อมวลชน” ประจำเดือน ธันวาคม 2563

     วันที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 11.30 น. ที่ห้องประชุมคีรีมาศ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมแถลงข่าว “ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยพบสื่อมวลชน” ประจำเดือน ธันวาคม 2563 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยเข้าร่วม ซึ่งที่ประชุมได้รายงานสถานการณ์โรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) จังหวัดสุโขทัย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ซึ่งสถานการณ์โควิดในพื้นที่ขณะนี้สามารถควบคุมได้ และขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งนักท่องเที่ยว และผู้ที่กำลังจะเดินทางมายังพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ให้ปฏิบัติตามประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 20 อย่างเคร่งครัด การคาดหมายลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดสุโขทัย ประจำเดือน มกราคม 2563 ซึ่งคาดว่าในห้วงปีใหม่นี้จังหวัดสุโขทัย อุณหภูมิจะลดลง 3-6 องศาเซลเซียส และการดำเนินงานของศูนย์อำนวนการความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ และพช.สุโขทัยขอเชิญชวนคนไทยส่งความสุขปีใหม่ด้วยกระเช้าของขวัญโอทอปและผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อสร้างรายได้กระจายสู่ชุมชน นอกจากนี้สื่อมวลชนจังหวัดสุโขทัย ได้นำเค้กปีใหม่เข้าขอรับคำอวยพรจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ในโอกาสเทศปีใหม่ 2564 ที่จะถึงนี้ด้วย