• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

ประกาศจังหวัดสุโขทัย

เรื่อง ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2564

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564

ผลการออกสลาก .PDF .JPG

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวที่อำเภอบ้านด่านลานหอย

     

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวที่อำเภอบ้านด่านลานหอย

     วันที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมอำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาวของอำเภอบ้านด่านลานหอย จำนวน 500 ผืน และผู้แทนอำเภอเข้ารับมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 5 อำเภอ รวม 1,500 ผืน โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมมอบผ้าห่มในครั้งนี้ด้วย

     โดยประชาชนอำเภอบ้านด่านลานหอย รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ และความห่วงใยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีต่อพสกนิกรของจังหวัดสุโขทัยอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ได้โปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดสรรผ้าห่มพระราชทานให้จังหวัดสุโขทัย ในครั้งนี้รวมจำนวนทั้งสิ้น 2,000 ผืน

     อำเภอบ้านด่านลานหอย มี 7 ตำบล 71 หมู่บ้าน มีประชากร 47,916 คน ในพื้นที่ของอำเภอบ้านด่านลานหอยจะมีสภาวะอากาศหนาวในบางช่วง ราษฎรที่จะได้รับผลกระทบจากอากาศหนาว ส่วนใหญ่จะเป็นเด็ก คนชรา ผู้พิการ และผู้ยากไร้ จากการสำรวจราษฎรที่ต้องการเครื่องกันหนาว รวม 10,668 ชิ้น ซึ่งได้รับการสนับสนุนเครื่องกันหนาวจากภาคเอกชนนำไปให้ความช่วยเหลือราษฎรในบางส่วนแล้ว

>> วิชัย สิทธิพันธ์ / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย 055612286