• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

ประกาศจังหวัดสุโขทัย

เรื่อง ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2564

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564

ผลการออกสลาก .PDF .JPG

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

การตรวจติดตาม แนะแนวทางปฏิบัติและประเมินผลการปฏิบัติงานจุดตรวจ ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564

     

การตรวจติดตาม แนะแนวทางปฏิบัติและประเมินผลการปฏิบัติงานจุดตรวจ ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564

     วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 - 15.00 น. นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ประธานคณะทำงานฯ ชุดที่1 พร้อมคณะ ดำเนินการตรวจติดตาม แนะแนวทางปฏิบัติและประเมินผลการปฏิบัติงานจุดตรวจ ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 พร้อมกันนี้ยังร่วมพูดคุยให้กำลังใจ มอบอาหารน้ำดื่ม แก่เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ ณ จุดตรวจหน้าวัดหนองโว้ง ตำบลเมืองบางยม อำเภอสวรรคโลก , จุดตรวจบ้านเหมือง ตำบลศรีนคร และ จุดตรวจตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร